Cyn-ymgeisydd Democratiaid Rhyddfrydol yn ymddiswyddo

Paul Halliday

Mae un o gyn-ymgeiswyr y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru wedi ymddiswyddo o'r blaid, gan ddweud ei fod wedi cael ei drin yn annheg mewn ymchwiliad mewnol.

Dydy hi ddim yn glir yn union beth yw'r honiadau yn erbyn Paul Halliday, gafodd ei wahardd o'r blaid dros dro yn gynharach ym mis Ionawr.

Nawr, mae'n dweud ei fod wedi cyflwyno tystiolaeth i'r awdurdodau sy'n dangos bod negeseuon testun ffug wedi cael eu gyrru yn ei enw.

Dywedodd Mr Halliday, wnaeth sefyll dros y blaid yn Nwyrain Casnewydd yn 2015 a 2016, bod y negeseuon yn rhan o ymgais "fwriadol a soffistigedig i'w ddilorni".

Mae'r Swyddfa Genedlaethol Cudd-wybodaeth Twyll wedi cadarnhau eu bod yn ymchwilio i'r negeseuon. Doedd y Democratiaid Rhyddfrydol ddim am wneud sylw.

Cyn iddo ymddiswyddo, roedd disgwyl i Mr Halliday, sy'n gyn-weinidog, fynd gerbron gwrandawiad mewnol ar 28 Ionawr.

Mae e'n dweud na fydd e'n mynd i'r gwrandawiad gan nad ydy e'n aelod o'r blaid bellach. Wnaeth y blaid ddim dweud os fydd y gwrandawiad yn cael ei gynnal ai peidio.