Y chweched synnwyr: Ysgol Tryfan

Image caption Bydd Hana, Tomos, Nel a Cai yn rhai o'r naw disgybl fydd yng nghanolfan Pontio nos Iau

Wrth i gyfres newydd Pawb a'i Farn ddechrau yng nghanolfan Pontio, Bangor nos Iau ar S4C, mae Cymru Fyw wedi bod yn holi criw o chweched dosbarth Ysgol Tryfan - sydd wedi cael gwahoddiad i gymryd rhan yn y rhaglen - am fywyd yn yr ysgol, yng Nghymru a'u gobeithion am y dyfodol.

Cinio ysgol neu frechdanau?

Cinio ysgol!

Tri gair i ddisgrifio naws yr ysgol

Llwyddo gyda'n gilydd (arwyddair yr ysgol).

Image copyright Google
Image caption Mae cinio ysgol blasus ar gael yn Ysgol Tryfan - ond mae rhai yn neidio'r ciw!

Beth yw'r peth gorau am y chweched dosbarth?

Mwy o amser astudio personol a chael neidio i flaen y llinell am ginio!

Pe bai ti'n Brif Weinidog am y diwrnod beth fyddet ti'n newid?

Cael gwared ar ffioedd dysgu i fyfyrwyr.

Pwy fyddet ti'n ei ddewis fel Arlywydd newydd America?

Michelle Obama.

Image copyright Getty Images
Image caption "Dych chi'n tynnu fy nghoes i! Donald Trump fydd yr Arlywydd newydd?"

Brexit - cyfle gwych neu hunllef?

Hunllef - dydy o ddim yn cyd-fynd 'efo'n syniad ni o Brydain. Hoffwn weld y wlad yn parhau i fod yn un gynhwysol, a chadw'r cysylltiadau gwerthfawr a blaengar mae'r undeb yn eu cynnig.

Gwleidyddion - pobl lwydaidd neu'n gwneud gwahaniaeth?

Mae'n annheg i gyffredinoli, ond mae rhai yn blaenoriaethu'r bobl yn fwy nag eraill.

Rygbi? Pêl-droed? Beth yw prif gamp y Cymry?

Er i dîm pêl-droed Cymru wneud mor dda ym mhencampwriaeth Euro 2016, 'da ni'n credu mai rygbi yw prif gamp genedlaethol Cymru o hyd.

O ble wyt ti'n cael dy newyddion?

Gwefannau cymdeithasol yn bennaf - Twitter, Snapchat a Facebook.

Image copyright AFP
Image caption Trydar yn Tryfan! Mae nifer o'r digyblion yn cael eu newyddion gan dderyn bach

Pe bai ti'n ennill miliwn o bunnau ar y loteri - beth fyddet ti'n ei brynu?

Buddsoddi peth, talu ffioedd dysgu ac yna mynd i deithio'r byd.

Beth yw'r wers orau rwyt ti wedi ei dysgu hyd yma?

Methiant yw'r wers orau mewn bywyd.

Beth fyddi di yn ei wneud ymhen 10 mlynedd?

Bod yn hapus a ddim mewn gormod o ddyled ar ôl y brifysgol!

Dewi Llwyd - beth yw dy hoff beth amdano?

Mae ei sylwadau bob amser yn graff ac yn ddiddorol.

Image caption Dewi yn craffu!

Bydd cyfres newydd Pawb a'i Farn yn dechrau nos Iau am 21:30 ar S4C.

Bydd Dewi Llwyd yn teithio i chwe lleoliad i glywed gan banel a chynulleidfa am y pynciau pwysig.