Cwis: Ble mae'r cerflun?

Mae'r diffyg cerfluniau arwresau Cymreig wedi bod yn bwnc trafod ar raglen Aled Hughes ar BBC Radio Cymru yn ystod yr wythnos.

Ond er gwaethaf hyn, mewn llawer o drefi neu bentrefi Cymru, mae enwogion (gwrywaidd) yr ardal yn cael eu dathlu gyda cherfluniau amlwg... ond pa mor amlwg?

Ydych chi'n gwybod ble mae'r rhain? (Rhowch farc ychwanegol i'ch hun os fyddwch chi'n gwybod cerfluniau o bwy ydyn nhw hefyd.)


Image copyright Ian West

Roedd arfer sefyll yng nghysgod y Pafiliwn, ond ym mhle?

Am yr ateb, pwyswch yma.


Image copyright Colin Smith/Geograph

Mae rhai'n credu fod jôcs y gŵr yma'n gawslyd, ond mae llawer yn anghytuno. Ond ble mae e?

Am yr ateb, pwyswch yma.


Ble mae cerflun y bardd hwn? Mae'n drwm!

Am yr ateb, pwyswch yma.


Ydych chi wedi dod ar draws y cerflun yma? Mae'n eithaf pell o'i fan geni, ond mewn man eithaf amlwg i lawer.

Am yr ateb, pwyswch yma.


Pa bris am y ceflun yma? Os ydych chi'n gwybod lle mae e, mae digon o arian gerllaw!

Am yr ateb, pwyswch yma.


Image copyright Libby Norman

Cerflun arall tu fas i gastell, a roedd hwn yn dipyn o ddewin hefyd. Ond ble mae e?

Am yr ateb, pwyswch yma.


Image copyright Jaggery

Ydy'r cerflun yma dan y wenallt?

Am yr ateb, pwyswch yma.


Image copyright Eirian Evans

Mae gan hwn siwt neis, ond dyna fe, 'dyw hynny ond yn naturiol, ag yntau mor fedrus â'i siswrn. Ond ble mae e?

Am yr ateb, pwyswch yma.