Cyngor Gwynedd yn ystyried newid costau gofal dibreswyl

Gofal

Ddydd Mawrth, bydd cynghorwyr yng Ngwynedd yn ystyried cyflwyno newidiadau i'r ffioedd y mae defnyddwyr gwasanaethau gofal yn y sir yn eu talu.

Yn dilyn ymgynghoriad, mae adroddiad wedi argymell bod y cyngor yn cymeradwyo polisi codi tâl newydd ar gyfer gofal dibreswyl.

Fe allai hynny olygu cynnydd yng nghostau pobl sy'n defnyddio gwasanaethau gofal yn y cartref o Ebrill 2017.

Er hynny, dydi Gwynedd nac unrhyw sir arall yn gallu codi mwy na £60 yr wythnos ar ddefnyddwyr.

Mae cabinet y cyngor yn ystyried yr adroddiad mewn cyfarfod ddydd Mawrth.