Llofruddiaeth Casnewydd: Heddlu'n apelio am wybodaeth

Blodau

Mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth ynglŷn â symudiadau olaf dyn 41 oed a gafodd ei lofruddio yng Nghasnewydd nos Iau.

Cafodd Jan Jedrzejewski ei ddarganfod yn anymwybodol ar Heol Keene yn y ddinas ond bu farw yn yr ysbyty.

Mae'r heddlu yn dweud iddo gael ei weld yn gadael Ladbrokes ym Mhillgwenlli tua 19:45 cyn iddo gerdded i ardal Ffordd Cromwell.

Roedd yn ddyn 6'2 modfedd, byrdew ac yn gwisgo siaced fflworoleuol.

"Mae gennym ni yn benodol ddiddordeb siarad gyda dyn oedd ar ei feic ger Ffordd Cromwell, gafodd ei weld gyferbyn a Heol Keene adeg y digwyddiad," meddai'r heddlu.

Maen nhw'n dweud bod y dyn yn gwisgo siaced dywyll a bod ganddo fag ar ei gefn llwyd neu liw golau.

Mae'r heddlu eisiau siarad gyda'r dyn am eu bod yn credu fod ganddo wybodaeth bwysig ar gyfer eu hymchwiliad.