BT yn lansio gwasanaeth ailgyfeirio galwadau niwsans

Ffon

Mae BT wedi dechrau gwasanaeth am ddim i geisio taclo galwadau ffôn niwsans, y cyntaf o'i fath ym Mhrydain.

Bydd y gwasanaeth yn golygu y gall galwadau ffôn niwsans gael eu hailgyfeirio fel bod cwsmeriaid ddim yn gorfod eu hateb.

Newidiadau yn y dechnoleg sydd wedi golygu bod y datblygiad yn bosib, am fod modd rŵan adnabod rhifau gan sgamwyr.

Bydd modd hefyd i gwsmeriaid ddweud wrth BT am unrhyw alwadau niwsans eraill dyw'r cwmni ddim yn ymwybodol ohonynt trwy ffonio 1572.

Os bydd nifer fawr yn sôn am yr un rhif bydd BT yn eu hychwanegu at y rhifau i'w hailgyfeirio.

Mae gwaith ymchwil diweddar gafodd ei wneud ar gyfer y cwmni yn dangos bod pobl yng Nghymru ar gyfartaledd yn derbyn tair galwad ffôn niwsans bob wythnos.

Fe gofnododd BT y galwadau niwsans mwyaf poblogaidd mewn un wythnos ym mis Rhagfyr. Y rhai gwaethaf oedd:

  • PPI
  • Iawndal ar gyfer damweiniau
  • Sgamiau cyfrifiadurol
  • Sgâm i geisio dod o hyd i wybodaeth bersonol
  • Galwadau tawel
Image caption Mae BT yn dweud y bydd y gwasanaeth newydd yn lleihau nifer y galwadau niwsans

Dywedodd John Petter, Prif Weithredwr Defnyddwyr BT eu bod eisiau gweithredu i daclo'r broblem.

"Rydyn ni wedi bod ar flaen y gad yn rhoi'r arfau i'n cwsmeriaid amddiffyn eu hunain yn erbyn y nifer uchel o alwadau ffôn PPI a galwadau marchnata sydd yn parhau i gynyddu," meddai.

"Nawr, gyda'n technoleg unigryw, fe allwn ni adnabod a thaclo nifer uchel o'r galwadau yma a hefyd rhoi'r hawl i'n cwsmeriaid reoli'r galwadau maen nhw'n derbyn eu hunain."