Cynnal ffrwydriad o dan amodau diogel mewn ysgol

heddlu

Mae'r heddlu a swyddogion arbenigol wedi cynnal ffrwydriad o dan amodau diogel yn Ysgol Gyfun Y Pant yn Nhonysguboriau ar ôl dod o hyd i gemegau allai fod yn beryglus.

Cafodd y cemegau eu symud i gae diffaith ym Meisgyn ond does yna ddim perygl i'r cyhoedd.

Mae'r heddlu hefyd yn dweud bod yr amgylchiadau ddim yn amheus.