Creu llwybr cerdded rhwng y Craven Arms a Llanelli

gorsaf Craven Arms Image copyright Llwybr Rheilffordd Calon Cymru

Mae'r cwmni sydd yn gyfrifol am y rheilffordd sydd yn teithio trwy rhai o ardaloedd gwledig Cymru yn gobeithio creu llwybr cerdded newydd rhwng tref y Craven Arms yn yr Amwythig a Llanelli.

Nod Rheilffordd Calon Cymru yw codi rhywfaint o'r arian trwy gyllido torfol, ac maent yn barod wedi derbyn nawdd gan Drenau Arriva Cymru a Chymdeithas Deithio Rheilffordd Calon Cymru.

Mae'r rheilffordd yn teithio 129 milltir rhwng yr Amwythig ac Abertawe gan basio nifer o leoliadau anghysbell a gwledig yn Sir Amwythig, Powys, Caerfyrddin, Abertawe a hefyd trefi fel Trefyclo, Llandrindod a Llanwrtyd.

Ond ar ôl cynnal astudiaeth y llynedd cafodd y penderfyniad ei wneud i greu llwybr cerdded newydd fyddai'n gwau trwy'r gorsafoedd ar y rheilffordd bresennol.

Bydd y llwybr yn gwneud defnydd o lwybrau cyhoeddus sydd yn bodoli yn barod a theithiau cerdded eraill, ac yn mynd ar hyd ystod eang o dirwedd gan gynnwys ucheldiroedd, coedwigoedd a morfeydd heli yng Nghasllwchwr.

Image copyright Ray Jones/Geograph
Image caption Mae rheilffordd Calon Cymru yn croesi traphont Cynghordy

Mae'r rhai sydd tu ôl i'r cynllun yn dweud bydd yr arian fydd yn cael ei godi yn cael ei ddefnyddio ar gyfer talu am giatiau, pontydd cerdded ac arwyddion ac er mwyn hyrwyddo a chynnal a chadw'r llwybr.

Ymhlith y rhai sydd yn gefnogol mae cyngor tref Pontarddulais, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a grwpiau cerdded.

Dywedodd llefarydd ar ran Trenau Arriva Cymru: "Rydym ni yn awyddus i ddenu mwy o bobl i ddefnyddio rheilffordd fel eu bod yn gallu mwynhau crwydro a phrofi prydferthwch yn yr awyr agored yn y rhan yma o Gymru a'r Amwythig.

"Mae Rheilffordd Calon Cymru, sydd yn un o'r rhai gyda'r golygfeydd gorau ym Mhrydain, yn rhoi'r cyfle perffaith i wireddu hyn.

"Bydd yn apelio yn arbennig i gerddwyr. Bydd modd iddynt deithio ar draws calon Cymru a defnyddio'r trên yn gyson i gael mynediad at rannau o'r llwybr am un, dau neu dri diwrnod ar y tro."

Bydd gwaith yn dechrau ar ddarnau o'r llwybr yn gynnar y flwyddyn yma am fod y cwmni wedi cael rhywfaint o gefnogaeth ariannol yn barod.