Diffyg gwerthfawrogiad o wirfoddolwyr medd adroddiad

canolfan Image copyright Google
Image caption Gwirfoddolwyr sydd yn gyfrifol am ganolfan gymunedol parc Sgeti

Mae gwirfoddolwyr a grwpiau cymunedol sydd wedi cymryd perchnogaeth o wasanaethau Cyngor Abertawe yn teimlo nad ydyn nhw'n cael eu gwerthfawrogi meddai adroddiad.

Cafodd yr adroddiad ei wneud er mwyn adolygu sut y gallai'r cyngor helpu trigolion i fod yn gyfrifol am wasanaethau o fewn eu cymunedau.

Mae tua 75 gwasanaeth erbyn hyn yn cael eu rhedeg gan grwpiau ac mae'r adroddiad sydd wedi ei gyflwyno i gabinet y cyngor yn dweud bod angen gwneud mwy i gydnabod y gwaith da.

Ar hyn o bryd mae 39 o ganolfannau cymunedol yn cael eu rhedeg gan bwyllgorau gwirfoddol yn y sir a 6 clwb bowliau.

Mae 30 o grwpiau gwirfoddol hefyd yn gweithio gyda'r cyngor er mwyn gwneud gwaith fel clirio sbwriel, gwaith cynnal a chadw a threfnu digwyddiadau.

10 argymhelliad

"Pan oedden ni yn casglu tystiolaeth, y neges gyson oedden ni yn clywed oedd bod nifer o wirfoddolwyr yn y gymuned a grwpiau cymunedol ddim yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi gan eu cymuned na'r cyngor," meddai'r adroddiad.

Mae'r adroddiad hefyd yn dweud bod yna bryderon am safon y gwasanaeth os nad yw'r cyngor ynghlwm â'r gwasanaeth ac os bydd rhai prosiectau yn gallu parhau yn yr hir dymor oherwydd oedran y gwirfoddolwyr.

10 argymhelliad sydd yn yr adroddiad ac maent yn cynnwys creu gwobrau ar gyfer gwirfoddolwyr yn ystod seremoni flynyddol yr Arglwydd Faer.

Dywedodd, Mark Child, sydd yn aelod o gabinet y cyngor bod grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr yn hanfodol a bod ganddynt enw da.