Hwb ariannol i odyn sydd yn dyddio yn ôl i'r Oesoedd Canol

Kiln excavation

Mae'r gwaith i amddiffyn yr unig odyn crochenwaith cyflawn ym Mhrydain sydd yn dyddio yn ôl i'r Oesoedd Canol wedi cael hwb ariannol.

Mae Neuadd Goffa Trefdraeth yn Sir Benfro wedi derbyn £170,500 gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

Dywedodd y rheolwraig sydd yn ymwneud â'r prosiect, Siobhan Ashe ei bod yn gobeithio y byddai'r odyn "anghyffredin a hudol" yn rhoi gwell dealltwriaeth o'n hetifeddiaeth.