Brexit: 'Siom' nad oes llais i Gymru medd AS Plaid Cymru

Jonathan Edwards
Image caption Dywedodd Jonathan Edwards bod Llafur wedi "tawelu" aelodau ym Mae Caerdydd

Mae AS Plaid Cymru wedi dweud ei fod yn "siomedig" na fydd ASau yn mynnu bod Cymru yn cael llais wrth benderfynu ar y termau o adael yr Undeb Ewropeaidd.

Mae adroddiad cyntaf pwyllgor Brexit Tŷ'r Cyffredin yn annog gweinidogion i gyhoeddi eu cynllun erbyn canol Chwefror er mwyn i ASau bleidleisio ar y cytundeb terfynol.

Dywedodd yr unig aelod o Gymru ar y pwyllgor, Jonathan Edwards, bod ASau Llafur wedi "tawelu" aelodau'r blaid ym Mae Caerdydd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi addo gweithio i sicrhau bod trafodaethau Brexit yn ystyried "diddordebau pob rhan o'r DU".

'Ofnadwy o gymhleth'

Mae'r pwyllgor hefyd yn galw ar Lywodraeth y DU i "ymdrechu" i sicrhau nad oes rhwystrau i fasnachu.

Dywedodd y cadeirydd, Hillary Benn y byddai'n dasg "ofnadwy o gymhleth" ac y byddai'r canlyniad yn effeithio pawb.

Galwodd ar y llywodraeth i osod ei safbwynt ar faterion fel y Farchnad Sengl yn glir, er mwyn i ASau a'r cyhoedd graffu ar y cynlluniau.

Ychwanegodd bod angen gwneud yn glir y byddai Tŷ'r Cyffredin yn cael pleidlais ar y cytundeb terfynol.

Image caption Mae'r adroddiad yn galw am sicrhau y byddai ASau yn cael pleidlais ar y cytundeb terfynol

Fe wnaeth Mr Edwards, AS Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, groesawu'r alwad i sicrhau nad oes rhwystrau masnach, ond dywedodd ei fod yn anhapus nad oedd y pwyllgor am gefnogi ei awgrym y dylai'r gwledydd datganoledig gael lleisio'u barn ar y cytundeb.

Dywedodd drwy wrthod hynny, bod ASau Llafur ar y pwyllgor wedi "tawelu" eu cyd-weithwyr yn Llywodraeth Cymru.

"Dylai hynny achosi pryder i ni yng Nghymru," meddai.

"Mae San Steffan yn dymuno troi'r DU i mewn i genedl unochrog, gan reoli popeth o San Steffan, er gwaethaf anghenion a diddordebau Cymru."

Ystyried pob rhan o'r DU

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru groeswu'r alwad i atal rhwystrau masnach, a dywedodd llefarydd bod trafodaethau yn parhau gyda Llywodraeth y DU a gwledydd datganoledig i sicrhau bod "diddordebau pob rhan o'r DU" yn cael eu hystyried.

Wrth groesawu'r adroddiad, dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y DU y byddai cynlluniau ar gyfer Brexit yn cael eu cadarnhau erbyn diwedd Mawrth.

Dywedodd arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies ei fod yn croesawu bod yr adroddiad yn "adnabod y difrod fyddai'n cael ei wneud petai gorfodaeth i'r Prif Weinidog ddatgelu ei safbwynt o ran trafodaethau".