Gwaith adeiladu 30 o fflatiau i ddechrau ar y Vetch

Artist's impression of housing development Image copyright Grŵp Pobl
Image caption Darlun artist o'r datblygiad ar hen gae y Vetch

Bydd gwaith o adeiladu 30 o fflatiau dan warchod ar hen safle stadiwm y Vetch yn Abertawe yn dechrau'n fuan.

Roedd y Vetch yn gartref i Glwb Pêl-droed Abertawe rhwng 1912 tan i'r Elyrch symud i Stadiwm Liberty yn 2005.

Bydd y fflatiau yn cael eu hadeiladu oddi ar Stryd William, ble oedd mynedfa i hen eisteddle'r North Bank yn arfer bod.

Ychydig iawn o effaith fydd y gwaith adeiladu yn ei gael ar dir gwyrdd yn yr ardal, ac mae disgwyl cwblhau'r gwaith erbyn haf 2018.

Image copyright Getty Images
Image caption Roedd y Vetch yn gartref i Glwb Pêl-droed Abertawe rhwng 1912 a 2005

Bydd y safle newydd yn cael ei defnyddio i gartrefu pobl yn lle safle Llys Dewi Sant yng nghanol y ddinas.

Mae'r gwaith yn cael ei ariannu gan gymdeithas tai Grŵp Pobl, a drwy grant tai cymdeithasol gan Lywodraeth Cymru.

"Mae cynnal a chreu tai o ansawdd uchel yn flaenoriaeth a bydd y cynllun newydd yn ein galluogi i ddarparu mwy o gartrefi modern," meddai cyfarwyddwr Grŵp Pobl, Jonathan Hughes.