Dyn yn gwadu 15 cyhuddiad o droseddau rhyw mewn mosg

Madina Mosque

Mae dyn 80 oed oedd yn dysgu mewn mosg yng Nghaerdydd wedi gwadu 15 cyhuddiad o droseddau rhyw yn erbyn plant.

Roedd Mohammed Haji Sadiq, o ardal Cyncoed y ddinas, yn ymddangos mewn gwrandawiad ple yn Llys y Goron Caerdydd.

Mae'r honiadau yn ymwneud â phedair merch, ac fe ddigwyddodd y troseddau honedig ym mosg Madina rhwng 1996 a 2006.

Fe glywodd y llys ddydd Gwener fod y merched rhwng pump ac 11 oed adeg y troseddau honedig.

Mae Mohammed Haji Sadiq yn wynebu wyth cyhuddiad o ymosod ar ferch dan 13 oed wrth gyffwrdd, a saith cyhuddiad o ymosodiad anweddus yn erbyn merch dan 14 oed.

Cafodd y cyhuddiadau eu cyflwyno'n unigol i Mr Sadiq, ac fe blediodd yn ddieuog i bob un yn eu tro.

Roedd Mr Sadiq yn dysgu yn y mosg rhwng 1976 a 2006, ac mae'n debyg nad yw wedi ymwneud â'r mosg o gwbl ers hynny.

Mae Mohammed Haji Sadiq yn gwadu'r holl gyhuddiadau ac mae disgwyl iddo wynebu achos llys ar 5 Mehefin.