Athro'n clymu traed disgybl i gadair gyda thâp

Ysgol Image copyright Google

Mae athro o Sir Conwy wedi ei gael yn euog gan banel disgyblu o ymddygiad proffesiynol annerbyniol ar ôl iddo glymu dwy ffêr bachgen i gadair gyda thâp am ei fod yn symud gormod.

Dywedodd Matthew Brown, 38 oed, wrth bennaeth Ysgol Maelgwn yng Nghyffordd Llandudno ar y pryd ei fod wedi gwneud hyn fel jôc, ond sylweddolodd ei fod wedi ymddwyn yn annoeth.

Cafodd gerydd gan y panel disgyblu fydd yn parhau ar ei record am ddwy flynedd.

Roedd wedi gwadu ymddygiad proffesiynol annerbyniol mewn gwrandawiad o Gyngor y Gweithlu Addysg yn Ewlo.

Nid oedd Mr Brown yn y gwrandawiad ddydd Iau.

Dywedodd pennaeth yr ysgol ar y pryd, Gisella Williams, fod Mr Brown yn athro llanw poblogaidd yn yr ysgol gynradd ers nifer o flynyddoedd, ac roedd yn gyfrifol am ddysgu dosbarth o blant saith ag wyth oed.

Dywedodd Miss Williams fod tad i "Ddisgybl A" wedi ymweld â'r ysgol ym mis Gorffennaf 2015.

"Roedd y tad wedi dweud fod Disgybl A yn anfodlon mynd i'r ysgol y diwrnod hwnnw," meddai.

Roedd y disgybl, oedd yn gwisgo trowsus byr, wedi ei dristau gan yr hyn oedd wedi digwydd.

'Dychryn'

Dywedodd Miss Williams ei bod wedi dychryn ac roedd Mr Brown yn ymddangos yn llawn edifar pan wnaeth hi siarad gyda fo am y mater.

"Roeddwn yn credu fod ymddygiad Matthew Brown yn amhroffesiynol ag annoeth. Dydw i ddim yn meddwl ei fod yn gosod esiampl dda iawn i'r plant," meddai.

"Dydw i ddim yn credu fod Mr Brown wedi meddwl yn galed am ei ymddygiad nag am y canlyniadau i'w yrfa."

Ychwanegodd nad oedd ganddi unrhyw bryderon blaenorol am ei ymddygiad.

Dywedodd y Swyddog Cyflwyno Carys Williams fod Mr Brown wedi dad-gofrestru fel athro.