Grant loteri gwerth £2.7m i fynd i'r afael ag unigrwydd

Dynes unig Image copyright Thinkstock

Bydd prosiect sydd yn gweithredu yn Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin, ac sy'n ceisio mynd i'r afael ag unigrwydd ymhlith pobl hŷn, yn derbyn grant loteri gwerth £2.7m.

Fe fydd yr ymgyrch 'Campaign to End Loneliness' yn cael yr arian er mwyn gweithredu cynllun gwerth £4m mewn nifer o ardaloedd ar draws Prydain, yn cynnwys y ddwy sir yng ngorllewin Cymru.

Nod y prosiect yw cysylltu pobl busnes, awdurdodau lleol a llunwyr polisi i ddatblygu eu hatebion lleol eu hunain i fynd i'r afael ag unigedd o fewn cymunedau.

Daw'r grant ddiwrnod ar ôl lansio'r ymgynghoriad gan Bwyllgor Chwaraeon Iechyd, Gofal Cymdeithasol y Cynulliad i archwilio effaith unigrwydd ac arwahanrwydd, yn enwedig ar bobl hŷn.

Dywedodd Laura Alcock-Ferguson, cyfarwyddwr ymgyrch 'Campaign to End Loneliness': "Dros y pedair blynedd nesaf fe fyddwn yn ehangu ein gwaith i ysbrydoli miloedd o bobl i weithredu yn eu cymunedau, gweithle, busnesau a'r stryd fawr.

"Mae dros filiwn o bobl hŷn yn dioddef o unigedd difrifol yn y DU, ond, trwy sicrhau ein bod i gyd yn helpu un o'r miliwn yma, fe allwn i gyd wneud gwahaniaeth."

Ers 2011 bwriad yr ymgyrch ydi codi ymwybyddiaeth pobl am effaith difrifol unigedd ar iechyd, a gobaith yr ymgyrch wrth dderbyn yr arian ydi ymestyn ei gwaith i gymunedau newydd.