Cwest nofiwr: Cofnodi marwolaeth ddamweiniol

Benny Collins Image copyright Clwb Rygbi Tregwyr
Image caption Benny Collins

Clywodd cwest fod tad 40 oed wedi marw ar ôl mynd i drafferthion tra'n nofio gyda'i fab naw oed oddi ar arfordir Penrhyn Gŵyr.

Fe gafodd rheithfarn o farwolaeth ddamweiniol ei chofnodi yn achos Benny Collins.

Dywedodd y crwner dros dro, Colin Phillips, fod marwolaeth Mr Collins, oedd yn ffisiotherapydd yn uned frys Ysbyty Treforys, oddi ar draeth y Tri Clogwyn yng Ngorffennaf 2015 yn "drasiedi".

Hon oedd y drydedd farwolaeth yn ardal y traeth o fewn cyfnod o ychydig flynyddoedd.

Roedd y tad a'r mab wedi rhedeg tuag at y môr law yn llaw.

Clywodd y cwest fod ton uchel wedi codi'r ddau oddi ar eu traed.

Cafodd y mab, Harry, ei gario nôl i'r lan ond fe wnaeth y llanw ysgubo Mr Collins ymhellach i'r môr.

Aeth tri o bobl eraill, oedd yn y môr ar yr un pryd, i drafferthion hefyd.

Nofiwr cryf

Clywodd y cwest dystiolaeth ysgrifenedig gan Michael Hanby, parafeddyg nad oedd ar ddyletswydd, oedd ar ei wyliau gyda'i deulu.

Dywedodd iddo redeg i'r môr er mwyn helpu tri o bobl oedd yn gweiddi am gymorth.

Fe gymerodd tua 35 munud, meddai i helpu dwy ferch a dyn i ddod allan o'r môr.

Ychwanegodd iddo weld bachgen ifanc oedd yn pryderu'n fawr gan ddweud fod ei dad yn dal yn y dŵr.

Cafodd Mr Collins ei godi o'r dŵr gan hofrennydd Gwylwyr y Glannau ac aed ag ef i Ysbyty Treforys. Ofer fu'r ymdrechion i'w adfywio.

Clywodd y cwest fod Mr Collins yn nofiwr cryf ac yn ddyn oedd yn hoff iawn o chwaraeon.