Gwrthwynebu cynnig Hafren Trent am Gwmni Dŵr Dyffryn Dyfrdwy

Tap dwr

Daeth cyfranddalwyr yng nghwmni Dŵr Dyffryn Dyfrdwy i gyfarfod fore Iau i bleidleisio ar gynnig gwerth £84m gan Gwmni Dŵr Hafren Trent i gymryd yr awennau.

Mae gwrthwynebwyr yn ofni y bydd swyddi yn cael eu colli ac y bydd prisiau dŵr yn codi, ond mae Hafren Trent yn mynnu y byddai'r cam o fudd i gwsmeriaid ac yn sicrhau buddsoddiad mewn gwasanaethau.

Mae'r cwmni hefyd yn dweud eu bod nhw wedi ymrwymo i gadw gweithwyr yng Nghymru.

Roedd tua 20 o wrthwynebwyr i'r cynllun y tu allan i'r cyfarfod yng ngwesty'r Ramada yn Wrecsam.

Mae dŵr yn fater dadleuol yng Nghymru a rŵan mae yna wrthwynebiad gan wleidyddion yn ardal Wrecsam i'r cynllun gan y cwmni o Loegr.

Colled i Gymru

Mae'r cwmni yn gwasanaethu dros 250,000 o gwsmeriaid yn ardal Wrecsam, Caer a gogledd orllewin Lloegr, ac maen nhw'n cyflogi rhyw 180 o weithwyr.

Plaid Cymru drefnodd y brostest yn Wrecsam, a dywedodd Marc Jones, llefarydd ar ran y blaid: "Y peryg o'n rhan ni ydi nid jyst y byddan ni'n colli 150 o flynyddoedd o hanes ond bron i gant o swyddi.

"Mae 'na gyflenwyr lleol yn mynd i fod ar eu colled ac mae gwasanaethau dŵr yng Nghymru yn mynd i gael ei rhedeg o Coventry a dwi'n meddwl fod hwnna'n golled fawr i Gymru ac yn sicr i Wrecsam."

Parchu hawliau gweithwyr

Mae staff cwmni Dŵr Dyffryn Dyfrdwy yn gwrthwynebu ymgais cwmni Dŵr Hafren Trent i feddiannu'r cwmni, gan ddweud nad ydyn nhw'n credu y byddai yna unrhyw fudd i gwsmeriaid.

Mae nifer o wleidyddion llafur lleol fel Ken Skates AC, Susan Elan Jones AS a Ian Lucas AS hefyd yn cefnogi'r staff ac yn galw ar gyfranddalwyr Cwmni Dŵr Dyffryn Dyfrdwy i gymryd sylw o farn y gweithwyr.

Ond mewn datganiad dywedodd llefarydd ar ran cwmni Dŵr Hafren Trent eu bod nhw wedi ymrwymo i gadw gweithwyr yn Wrecsam a Chaer ac y byddan nhw'n cadw mwyafrif y gweithlu.

Maen nhw hefyd yn dweud unwaith y byddan nhw wedi gorffen y broses o gymryd at yr awennau gyda chwmni Dŵr Dyffryn Dyfrdwy, y byddai hawliau presennol staff yn cael eu parchu.