Trafod gwella signal ffôn 'annerbyniol' mewn cynhadledd

Ffôns symudol mewn ardal wledig
Image caption Mae trigolion mewn sawl ardal wledig yn cwyno am ddiffyg signal

Bydd cynhadledd yn cael ei chynnal i drafod gwella derbyniad ffôn symudol ar draws Cymru ddydd Iau, wrth i weinidog ddweud ei fod yn "annerbyniol" bod Cymru yn llusgo y tu ôl i weddill y DU.

Bydd cwmnïau ffôn, cwsmeriaid a gwleidyddion yn cyfarfod yn swyddfa'r rheoleiddiwr Ofcom yng Nghaerdydd, er mwyn trafod sut mae delio â'r mannau lle nad oes signal.

Mae cyfarwyddwr Ofcom wedi dweud nad yw 12% o Gymru yn gallu derbyn signal o gwbl. Yn y DU gyfan, 10% yw'r ffigwr.

Ond yn ôl gweinidog yn Swyddfa Cymru, Guto Bebb, mae cysylltiadau symudol yn rhan "hanfodol o fywyd modern ac yn allweddol i lwyddiant economaidd".

Tirwedd Cymru yn her

Dywedodd cyfarwyddwr Ofcom, Rhodri Williams fod tirwedd Cymru yn golygu bod creu isadeiledd yn "anoddach" yma nag yng ngweddill y DU.

Ychwanegodd: "Er hynny mae disgwyliadau cwsmeriaid yng Nghymru yn cynyddu ac ry'n ni i gyd am ddefnyddio ein ffôn lle bynnag ry'n ni.

"Er mwyn i gyfathrebu weithio i bawb, fe ddylai pawb sydd â rhan i chwarae gydweithio er mwyn cael y canlyniad gorau i gwsmeriaid yng Nghymru."

Image copyright Swyddfa Cymru
Image caption Guto Bebb yn addo gweithredu ar dderbyniad ffôn sâl yn ystod y Sioe Amaethyddol fis Gorffennaf diwethaf

Ym mis Rhagfyr, fe alwodd Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns ar Lywodraeth Cymru i lacio cyfyngiadau ar gael mastiau ffôn tal, rhywbeth sydd eisoes wedi digwydd yn Lloegr.

Dywedodd hefyd bod Llywodraeth y DU yn ystyried y syniad o ganiatáu i ddefnyddwyr ffôn mewn ardaloedd o signal gwael i grwydro rhwng gwahanol rwydweithiau.

Cyn y gynhadledd dywedodd Mr Bebb ei fod yn "annerbyniol fod derbyniad signal Cymru yn parhau i lusgo y tu ôl i weddill y Deyrnas Unedig a hynny mewn cyfnod lle mae angen i fusnesau, teithwyr a phreswylwyr tai ddibynnu ar system signal gref".

Ychwanegodd y byddai'r cyfarfod yn dechrau ar "broses a fydd yn delio â'r rhwystrau sy'n wynebu pobl ar draws Cymru".