Sam Warburton: Diwedd ei gyfnod fel capten Cymru?

Wyn Jones a Warburton
Image caption Mae disgwyl i Alun Wyn Jones fod yn gapten Cymru ar gyfer pencampwriaeth y chwe gwlad fis Chwefror.

Mae adroddiadau yn awgrymu y bydd Sam Warburton yn rhoi'r gorau i fod yn gapten tîm rygbi Cymru ar gyfer Pencampwriaeth y Chwe Gwlad fis nesaf.

Mae gwefan y Daily Mail yn awgrymu bod disgwyl i Alun Wyn Jones gael ei wneud yn gapten ar gyfer y gystadleuaeth.

Yn ôl adroddiadau mae Warburton wedi penderfynu ildio'r gapteiniaeth er mwyn canolbwyntio ar ei berfformiadau unigol.

Mae cyn chwaraewr rheng ôl Cymru, Emyr Lewis o'r farn bod Warburton yn haeddu clod am wneud y penderfyniad er lles y tîm: "Mae'n benderfyniad enfawr. Mae wedi bod yn gapten ers peth amser, ac mae'n dangos ei uniondeb.

"Mae'n dangos pa mor anhunanol mae wedi bod ac mae wedi rhoi tîm Cymru yn gyntaf wrth wneud y penderfyniad."

'100% yn siŵr o'i le yn y tîm'

Mae Warburton wedi bod yn gapten ar Gymru ers 2011 ac wedi ennill 69 cap.

Roedd hefyd y person ieuengaf i fod yn gapten ar dîm y Llewod ar gyfer eu taith i Awstralia yn 2013.

Mae Jones, sy'n chwarae i'r Gweilch, wedi ennill 105 o gapiau i Gymru ers ei ymddangosiad cyntaf dros ei wlad yn 2006.

Mae Emyr Lewis yn credu bod Jones yn ddewis doeth ar gyfer y gapteiniaeth, dywedodd: "Mae'n debyg eu bod yn mynd i roi'r gapteiniaeth i Alun Wyn Jones, sy'n fwy neu lai 100% yn siŵr o'i le yn y tîm."

Mae disgwyl i'r newyddion gael ei gadarnhau yn swyddogol pan fydd prif hyfforddwr dros dro Cymru, Rob Howley, yn cyhoeddi'r garfan ar gyfer y bencampwriaeth ddydd Mawrth.