Dirwyo dau am ymosod ar actor Y Gwyll, Aneirin Hughes

Aneirin Hughes Image copyright Alamy
Image caption Mae Aneirin Hughes yn chwarae rhan y prif arolygydd Brian Prosser yn nrama dditectif Y Gwyll

Mae ynadon yn Aberystwyth wedi rhoi dirwy i ddau ddyn am ymosod ar actor Y Gwyll, Aneirin Hughes.

Roedd Robert Meirion Edwards, 52, wedi pledio'n euog i'r cyhuddiad, a derbyniodd ddirwy o £105.

Fe blediodd ei fab, Dewi Lloyd Edwards, 24, yn euog i ymosod ac achosi niwed corfforol, ac fe gafodd orchymyn cymunedol i wneud 120 awr o waith yn ddi-dâl yn ogystal â dirwy o £250 a £170 o gostau.

Clywodd y llys bod Mr Hughes wedi dioddef anafiadau i'w geg, ei glust a'i lygad yn yr ymosodiad ar 9 Gorffennaf.

Image copyright Ian Capper/Geograph
Image caption Digwyddodd yr ymosodiad ym nhafarn Rummers, Aberystwyth

Roedd y ffrae y tu allan i dafarn Rummers yn Aberystwyth yn ymwneud â darn o dir amaethyddol, ond fe glywodd yr ynadon bod y mater bellach wedi ei ddatrys.

Mae dyn arall, Steven Paul Welsby, 40, wedi pledio'n ddieuog o achosi niwed corfforol a bydd yn mynd gerbron y llys ar 20 Chwefror. Mae wedi cael ei ryddhau ar fechnïaeth.

Fe blediodd Welsby yn euog i gyhuddiad o fod yn feddw ac afreolus yn ystod oriau mân y bore y diwrnod canlynol.

Cafodd ddirwy o £160, a bydd rhaid iddo dalu costau o £85.