Llai o fusnesau yn cychwyn yng Nghymru medd arolwg

stryd fawr

Mae nifer y busnesau sy'n cychwyn yng Nghymru wedi gostwng 26% yn ystod y pum mlynedd diwethaf yn ôl arolwg gan gwmni BankSearch ar ran banc Lloyds.

Ar draws y Deyrnas Unedig 19% oedd y ffigwr ac yn Lloegr roedd y ffigwr yn 20%.

Dim ond 3% oedd y ffigwr yn llai yn yr Alban ac yr oedd dros hanner o ranbarthau'r Alban yn dangos cynnydd.

Ar draws Cymru cofnodwyd 23,195 o fusnesau newydd yn 2011 i gymharu â 17,089 yn Nhachwedd 2016.

Ar Ynys Môn y bu'r cwymp mwyaf wrth i 668 o fusnesau gael eu sefydlu yn Nhachwedd 2011 - hynny o'i gymharu â 337 yn Nhachwedd y llynedd.

Dim ond 0.3% oedd y gostyngiad ym Merthyr - o 364 i 363.

Yn ôl Jo Harris o gwmni Banc Lloyds mae'n debyg bod cwmnïau yn ymateb i ansicrwydd yr amgylchedd economaidd presennol.