"Mae gan bawb gyfraniad"

Linda Jones, Seren

Mae gan bawb gyfraniad i'w wneud i gymdeithas ac mae'n hollbwysig fod pobl ag anableddau dysgu yn parhau i gael cefnogaeth i wneud hynny.

Dyna athroniaeth Linda Jones, rheolwr cwmni Seren Cyf, sy'n cefnogi pobl ag anableddau dysgu yn ardal Blaenau Ffestiniog.

Ond mae hi'n pryderu bod toriadau diweddar yn peryglu'r gefnogaeth sydd ar gael.

Cafodd gwrandawyr Radio Cymru glywed am Linda a'r gwasanaethau mae cwmni Seren yn eu cynnig mewn cyfres ddiweddar ar Radio Cymru.

Mae'r cwmni yn cynnal prosiectau a gwasanaethau sy'n datblygu sgiliau gwaith pobl ag anawsterau dysgu ac yn cynnig gofal iddyn nhw hefyd - gofal dydd, gofal cartref a chlybiau.

Cyn sefydlu'r cwmni yn 1996 roedd pobl ag anableddau dysgu yn yr ardal yn cael eu cludo mewn bws allan o'u cynefin i ganolfannau lle roedden nhw'n gwneud "dim llawar o ddim byd" meddai Linda.

"Gath y cwmni ei greu i alluogi pobl i aros yn eu cymunedau eu hunain yn lle cael eu bysio allan o'u cymunedau," meddai.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Clip o raglen Seren, Radio Cymru: Iwan yn diddanu'r criw ar y piano

"I neud hynny oedd angen rhywbeth iddyn nhw ei wneud fel gwaith.

"Mae gan y bobl yma sgiliau sydd yn medru cael eu datblygu. Mae gen bawb ryw fath o dalent, rywbeth i'w gyfrannu - os ydi o 'mond yr interaction o basio rhywbeth i rywun, mae na bwrpas i bob dim."

"Mae gan bob person, hyd yn oed y rhai mwyaf dwys, gyfraniad i'w wneud ac maen nhw angen cefnogaeth i fedru gwneud hynny."

Mae prosiectau Seren yn cynnwys canolfan werthu dodrefn, siop, gwasanaeth ailgylchu, gardd a gwesty.

Mae'r cwmni wedi creu gwaith i bron i 70 o bobl leol meddai Linda ac yn un o brif gyflogwyr Blaenau Ffestiniog erbyn hyn.

Drwy greu cyfleoedd i bobl ag anableddau dysgu maen nhw wedi "creu cyfleoedd ar gyfer pobl eraill" hefyd meddai Linda.

Ac mae llwyddiant y busnes yn golygu y gallan nhw barhau i gefnogi a datblygu sgiliau pobl ag anableddau dysgu.

Bygythiad

Ond mae'r toriadau yn yr arian sydd ar gael i helpu pobl ag anableddau yn fygythiad i'r gefnogaeth sydd ar gael iddyn nhw meddai Linda oedd yn gweithio i adran gwasanaethau cymdeithasol Gwynedd cyn sefydlu y cwmni.

Meddai: "Yr heriau sy'n ein wynebu ni fwya' ydy toriadau'r llywodraeth.

"Dwi'n eu gweld nhw'n mynd ar dir peryg pan maen nhw'n deud y gall pobl fyw ar ben eu hunain a jyst mynd i ofal neu wasanaeth dydd - dydyn nhw nefar yn mynd i'w gwneud hi ar ben eu hunan fel'na, maen nhw angen cefnogaeth.

"Dwi ddim yn gwybod be di'r atab ond fedrith y bobl yma yn bendant ddim gweithio heb unrhyw fath o gefnogaeth tu ôl iddyn nhw."

Tra mae Linda'n barod i gytuno bod gormod o arian wedi mynd i rai meysydd yn y gorffennol mae hi'n teimlo fod perygl i ddefnyddio hynny fel esgus i dorri ar arian a gwasanaethau i bobl anabl.

Cyn i Seren ddechrau roedd pobl ag anableddau dysgu o'r Blaenau yn cael eu cludo i ganolfan yn Nolgellau, ac mae hynny wedi ailgychwyn eto yn sgil y toriadau diweddar meddai Linda.

Mae hi'n bryderus y bydd y cylch yn troi yn ei ôl os nad oes digon o arian i gefnogi pobl ag anableddau i ddatblygu sgiliau ar gyfer y byd gwaith sydd, yn ei dro'n eu galluogi i fyw, a gwneud cyfraniad, yn eu cymuned eu hunain.

Hefyd ar y BBC

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.