Elfyn Evans i rasio ym Mhencampwriaeth Rali'r Byd 2017

Elfyn Evans Image copyright Getty Images

Mae Elfyn Evans yn dweud ei fod yn benderfynol o "wneud y mwyaf o'r cyfle" wrth ddychwelyd i Bencampwriaeth Rali'r Byd.

Bydd y Cymro yn gyrru gyda DMACK, sydd yn rhan o dîm M-Sport, yn 2017.

Fe orffennodd y Cymro'n wythfed yn y bencampwriaeth yn 2015, ond chafodd o ddim mo'i ddewis gan M-Sport ar gyfer cystadleuaeth y llynedd.

Bu'n cystadlu yn yr WRC2 am y rhan fwyaf o 2016, gan orffen yn drydydd yn y bencampwriaeth honno.

Bydd y gŵr 28 oed yn gyrru un o geir Ford Fiesta WRC M-Sport yn y tymor newydd, fydd yn dechrau gyda Rali Monte Carlo ar 20 Ionawr.

"Mae bod i ffwrdd o'r lefel uchaf am dymor wedi bod yn anodd iawn, ond mae wedi fy ngwneud i'n fwy penderfynol i wneud y mwyaf o'r cyfle," meddai Evans.

Dywedodd DMACK y byddai Cymro arall, Osian Pryce, hefyd yn rhan o'u tîm ar gyfer pencampwriaeth yr WRC2 eleni.