AC Plaid Cymru yn beirniadu undeb dros bensiynau Tata

Port Talbot
Image caption Mae Tata wedi addo diogelu swyddi a chynhyrchu ym Mhort Talbot, os yw pensiynau'n cael eu hadolygu

Mae AC Plaid Cymru wedi beirinadu arweinwyr undebau mewn ffrae dros bensiynau gweithwyr dur ym Mhort Talbot.

Dywedodd Bethan Jenkins AC nad oedd yr undebau yn "bod yn deg â'u haelodau" wrth beidio â mynegi barn ynglŷn â'r cynnig i bensiwn llai hael ai peidio.

Roedd yr Aelod Cynulliad yn ymateb i alwad gan ysgrifennydd Unite Wales, Andy Richards ar i wleidyddion beidio ag ymyrryd.

Mynnodd Ms Jenkins ei fod yn "hollol briodol" i wleidyddion fynegi eu barn.

'Diffyg arweiniad'

Roedd Mark Turner, swyddog undeb Unite ym Mhort Talbot, wedi dweud wrth wleidyddion yn gynharach am "gadw'u barn i'w hunain am y tro", wedi i lefarydd Plaid Cymru ar yr economi, Adam Price annog gweithwyr dur i wrthod y cynnig pan fyddan nhw'n pleidleisio ar y mater ddiwedd y mis.

Fe wnaeth cwmni Tata addewid ym mis Rhagfyr i sicrhau swyddi cynhyrchu ym Mhort Talbot, gan fuddsoddi £1bn dros 10 mlynedd - ond byddai adolygu pensiynau yn rhan o'r fargen honno.

"Mae gwleidyddion eisoes wedi lleisio barn o blaid y cynnig gyda Tata, fel Lee Waters ac Andrew RT Davies," meddai Bethan Jenkins, llefarydd Plaid Cymru ar ddur.

"Rydw i wedi siarad â nifer o weithwyr sydd yn dweud nad ydyn nhw'n cael yr arweiniad yna, dydyn nhw ddim yn derbyn gwybodaeth bwysig ynglŷn â beth fydd y buddsoddiad yna o £1bn yn ei olygu."

Image caption Roedd Bethan Jenkins yn ymateb i feirniadaeth o'i chyd-AC Plaid Cymru, Adam Price

Dywedodd bod Tata yn ceisio rhoi dewis anodd i weithwyr o gadw'r swyddi neu'r pensiynau, a'i bod hi wedi clywed yn breifat bod arweinwyr yr undebau yn amheus o gynnig y cwmni.

"Dwi'n meddwl fod yr undebau llafur yn gwneud cam â'u gweithwyr drwy beidio â chael barn," meddai Ms Jenkins.

"Hyd yn oed tasen nhw'n gallu dweud, rydyn ni'n ei gefnogi, ar y record, byddai hynny'n rhywbeth."

Dywedodd Andy Richards, ysgrifennydd Unite Wales a chyn-gadeirydd Llafur Cymru: "Ni fydd aelodau'n cael eu harwain gan wleidyddion sydd yn chwilio am sylw, fel Adam Price, sydd yn ceisio dweud wrth ein haelodau sut ddylen nhw bleidleisio ar y cynigion o gyfforddusrwydd eu swyddi diogel nhw a chynllun pensiwn y sector gyhoeddus.

"Mae angen i wleidyddion beidio ag ymyrryd ar hyn o bryd, a gadael i weithwyr Tata ystyried y wybodaeth yn ofalus a gwneud penderfyniad deallus."