Gwaith ar ffordd gyswllt yr A40 yn dod i ben dros dro

A40
Image caption Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn disgwyl i'r gwaith gael ei gwblhau erbyn 2018

Mae BBC Cymru yn deall fod y gwaith adeiladu ar ffordd gyswllt newydd yng ngorllewin Caerfyrddin wedi dod i ben dros dro.

Mae'r ffordd i fod i gysylltu'r A40 gyda dros 1000 o dai newydd, pencadlys newydd S4C, yr Egin, a Phrifysgol y Drindod Dewi Sant.

Fe gadarnhaodd cwmni Persimmon Homes, sydd yn gyfrifol am adeiladu'r 1000 o dai, eu bod wedi "stopio gweithio ar y ffordd tra bod trafodaethau gyda pherchnogion y tir yn parhau".

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi dweud bod disgwyl i'r gwaith gael ei orffen erbyn 2018, ond maen nhw wedi gwrthod cadarnhau pam fod y gwaith wedi dod i ben ar y safle.

Dywedodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd y Cynghorydd Hazel Evans: "Rydym mewn trafodaethau gyda nifer o dirfeddianwyr a datblygwyr sy'n cynnwys Persimmon. Yn ogystal, ceir nifer o geisiadau cynllunio sydd ar hyn o bryd mewn camau gwahanol o gael eu prosesu.

"Mae cwblhau'r cytundebau tirfeddianwyr a'r ceisiadau cynllunio yn cyfrannu at y ffrydiau cyllido ar gyfer y cynllun.

"Ar hyn o bryd rydym wedi cwblhau rhan o'r gwaith ac rydym yn parhau o fewn yr amserlen i gyflwyno'r cynllun erbyn 2018 fel y cynlluniwyd. Ond os na fydd y trafodaethau yn symud ymlaen yn gadarnhaol mae'r cyngor wedi mabwysiadu penderfyniad i ddefnyddio gorchymyn pryniant gorfodol er mwyn prynu'r tir.

"Dyma'r sefyllfa ers agor y gyffordd ar ddiwedd mis Hydref."