Gwin i gefnogi ysgol yn Nhrefelin

Logo Ysgol Trefelin Image copyright Ysgol Trefelin

Mae ysgol newydd yn Nhrefelin yn yr Andes yn cael cefnogaeth ariannol o ffynhonnell anarferol iawn - gan yr elw o'r gwerthiant yng Nghymru o un math o win Malbec o Batagonia.

Am bob potel o win coch 'Meibion y Mimosa' mae £2 o elw yn mynd tuag at gefnogi Ysgol y Cwm yn Nhrefelin.

A nawr mae'r siec gyntaf o £5000 wedi cael ei throsglwyddo i gynrychiolydd o'r ysgol.

Cafodd y fenter ei dechrau gan Gymdeithas yr Hoelion Wyth - clwb cymdeithasol Cymraeg i ddynion sydd â changhennau yng Ngheredigion a Sir Benfro.

Mae'r gwin yn cael ei werthu o dan drwydded Gwesty'r Talbot yn Nhregaron - lle cafodd y siec am £5000 ei throsglwyddo i Clare Vaughan, cydlynydd y prosiect dysgu Cymraeg yn y Wladfa sydd hefyd yn byw yn Nhrefelin.

Dywedodd Clare: "Mae'n ffantastig. Fe fydd y £5000 yma'n trosi i fod gwerth bron i gan mil peso a bydd hynny'n ein helpu ni gyda'r gwaith o wireddu breuddwyd.

"Fe wnaethon ni agor yr ysgol ym mis Mawrth y llynedd ar adeg pan dim ond hanner yr adeilad oedd yn barod. Mae wedi bod yn heriol yn ystod y flwyddyn gyntaf ond mae trideg pump o blant oed meithrin wedi dod trwy eu blwyddyn gyntaf yn yr ysgol.

"Cawson ni gyngerdd Nadolig hyfryd gyda thrideg pump o blant yn canu nerth eu pennau yn Gymraeg."

Cafodd y siec ei throsglwyddo gan John Davies o Aberporth, un o sylfaenwyr Cymdeithas yr Hoelion Wyth.

Galw mawr

"Mae'n syniad hollol syml," meddai John Watkin, ysgrifennydd cenedlaethol yr Hoelion Wyth.

"Ac ar ôl sicrhau bod modd gwerthu'r gwin yma o dan drwydded y Talbot mae'n llwyddo. Do'n i ddim yn disgwyl y byddai gymaint o ddiddordeb. Ond mae pobl yn dod yn ôl ac eisiau rhagor o focsys.

"Dwi wedi cael tri chyflenwad yn barod ac mae'r pedwerydd yn cyrraedd diwedd yr wythnos."

Mae Ysgol y Cwm yn ysgol ddwyieithog Cymraeg - Sbaeneg yn Nhrefelin. Cafodd ei hadeiladu i roi'r cyfle i fwy o blant gael addysg Gymraeg nag oedd yn bosibl yn yr hen safle, Ysgol yr Andes.

Bydd 35 o blant eraill yn dechrau yn yr ysgol eleni ac yn y pen draw'r gobaith yw y bydd hyd at ddau gant yn mynychu.

Mae rhieni'r plant - sy'n gymysgedd o ddisgynyddion yr ymfudwyr cynnar a theuluoedd Archentaidd - yn talu ffi er mwyn cael mynd i'r ysgol. Hefyd mae codi arian cyson yn digwydd er mwyn cynnal y gweithgareddau.

"Mae pob cefnogaeth fel 'da ni wedi cael heddiw gan yr Hoelion Wyth yn gymorth mawr - mae'n werth pob gwydriad sy'n cael ei yfed!" meddai Clare Vaughan.