Atal arian i elusen wedi pryderon am gamddefnydd

NSA
Image caption Pencadlys yr elusen yn Aberafan

Mae Llywodraeth Cymru wedi atal rhoi arian i elusen adfywio yn Aberafan yn dilyn pryderon bod arian cyhoeddus yn cael ei gamddefnyddio.

Mae Heddlu De Cymru wedi cadarnhau bod menyw 35 oed o ardal Port Talbot wedi ei harestio ar amheuaeth o ddwyn a'i bod ar fechnïaeth tra mae'r heddlu yn parhau i ymchwilio i elusen New Sandfields Aberafan.

Mewn llythyr at gynghorwyr mae prif weithredwr Cyngor Castell Nedd Port Talbot yn dweud nad ydyn nhw eto yn gwybod beth fydd oblygiadau llawn y mater.

Ond mae'r llythyr hefyd yn dweud y gallai "gael effaith sylweddol o ran darparu gweithgaredd Cymunedau'n Gyntaf a Cymunedau dros Waith yng nghymunedau Traeth Melyn ac Aberafan sydd yn cael eu gwasanaethu gan y trydydd sector yma".

Mae Cymunedau'n Gyntaf yn gynllun gwrthdlodi gan Lywodraeth Cymru tra bod Cymunedau dros Waith yn helpu pobl dros 25 oed i ddod o hyd i waith.

Image caption Adeilad arall sy'n cael ei ddefnyddio gan yr elusen yn y dref

Swyddi

Yn ôl yr Aelod Cynulliad Bethan Jenkins mae gweithwyr yn elusen New Sandfields Aberafan wedi codi pryderon ynglŷn ag effaith atal yr arian gan y llywodraeth.

Dywedodd y gallai 20 o swyddi ddiflannu os na fydd nawdd ar gael i'r mudiad.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru ei bod wedi atal y nawdd tra bod ymchwiliad pellach yn digwydd.

"Rydyn ni yn edrych ar ffyrdd i warchod y gwasanaethau ond mae'n bwysig ein bod yn amddiffyn arian y trethdalwr rhag unrhyw ddefnydd amhriodol o bosibl."