Cynllun i wneud hi'n fwy diogel i dwristiaid ddod i Gonwy

Conwy

Mae cynllun fydd yn creu arhosfa well i dwristiaid sydd yn dod i Gonwy ar fws wedi cael ei gymeradwyo gan gabinet Cyngor Conwy.

Mae'r dref hynafol yn boblogaidd gydag ymwelwyr, ond os ydyn nhw'n cyrraedd ar fws lle mae'r gyrrwr ar yr ochr chwith, maen nhw'n gorfod camu i'r ffordd lle mae traffig yn symud, am nad oes yna balmant.

Y bwriad yw creu rhodfa ychwanegol ar gyfer pobl sydd yn cyrraedd ar fysiau, ac i ehangu'r man lle mae teithwyr yn cael eu gollwng. Bydd y cynllun yn costio £85,910.

Mae'r adroddiad gan Gyngor Sir Conwy yn dweud bod yna "risg cynyddol i ddiogelwch", ac mae cadeirydd siambr fasnach Conwy hefyd yn dweud bod angen gwneud y gwaith.

'Syniad da'

"Mae'n gallu bod yn reit frawychus. Mi ydyn ni'n gweld pobl yn gadael y bysiau ac yn mynd yn syth ar draws y ffordd gyda thraffig yn gwibio heibio," meddai Toby Tunstall, cadeirydd y siambr.

"Er mwyn mynd yn ôl ar y bws, maen nhw'n croesi'r ffordd gyda cheir yn dod i gwrdd â'u llwybr."

Ychwanegodd bod ymwelwyr o dramor yn hwb i'r diwydiant twristiaeth ar hyn o bryd mewn "cyfnod tawel o'r flwyddyn".

"Mae'r newidiadau yma yn syniad da iawn," ychwanegodd.

Dywedodd aelod o'r cabinet, Y Cynghorydd Mike Priestly: "Mae twristiaeth yng Nghonwy yn gwneud yn dda, ond mae angen i ni barhau i ddenu ymwelwyr o dramor. Bydd hyn yn gwella diogelwch a gobeithio yn gwneud y lle yn fwy deniadol i ymwelwyr."