Gordewdra: GIG 'methu goroesi' medd arbenigwr

Obese woman generic Image copyright Reuters

Mae arbenigwr mewn gofal gordewdra wedi dweud na fydd y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru, yn ei ffurf bresennol, yn goroesi wrth i gyfraddau gordewdra gynyddu.

Dywedodd Dr Zoe Harcombe wrth y Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru bod ganddi bryderon am y costau a straen ychwanegol ar y GIG.

Mae un AC wedi galw am ddeddfu i ddelio gyda'r sefyllfa.

Dywedodd Iechyd Cyhoeddus Cymru y dylai pobl ddilyn cyngor dietegol sy'n argymell diet cytbwys.

'Hanner yn rhy dew'

Dywedodd Dr Harcombe: "Dwi wir yn credu na fydd y GIG fel yr ydym yn ei adnabod heddiw yn bodoli.

"Ni all fod yr un peth mewn 10 mlynedd, 20, 30 neu 40 mlynedd."

Dywedodd hefyd bod y costau ychwanegol o drin gordewdra a diabetes yn rhoi straen mawr ar y gwasanaeth iechyd.

Yn Ysbyty Treforys yn Abertawe, mae staff wedi addasu gwelyau a chloriannau i ddelio gyda'r nifer o gleifion sy'n pwyso dros 20 stôn.

Image copyright Thinkstock

Dywedodd y meddyg teulu Dr Dai Lloyd, sydd hefyd yn AC Plaid Cymru, bod angen deddfu i ddelio gyda'r sefyllfa, a newid y cyngor dietegol.

"Mae hanner holl oedolion Cymru ar hyn o bryd, yn syml, yn rhy dew," meddai.

Ychwanegodd bod hynny'n cynnwys deall bod siwgr yn gwneud niwed i'r corff, gan gynnwys carbohydradau - sy'n troi i siwgr yn y corff.

'Nifer o fesurau ar waith'

Wrth ymateb, dywedodd Iechyd Cyhoeddus Cymru bod angen i bobl ddilyn cyngor dietegol sy'n cynnwys bwyta carbohydradau fel rhan o ddiet cytbwys.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod gwasanaethau'n cael eu cynllunio "ar sail y galw sydd ar hyn o bryd a'r galw sy'n cael ei ragweld".

"Mae taclo gordewdra yn un o'n blaenoriaethau, ond er mwyn i hyn lwyddo mae angen gweithredu gan eraill mewn cymdeithas hefyd.

"Mae gennym ni nifer o fesurau ar waith i helpu pobl i wneud newidiadau iach - er enghraifft gwaith gydag ysgolion a chyflogwyr, safonau maeth, a deddfwriaeth ar deithio llesol."