Cefnogaeth Llafur yng Nghymru ar ei hisaf, medd arolwg

Carwyn jones

Mae cefnogaeth i Lafur yng Nghymru wedi cyrraedd ei lefel isaf mewn blynyddoedd, yn ôl arolwg barn newydd.

Mae'r pôl piniwn gan YouGov i ITV Cymru a Phrifysgol Caerdydd yn awgrymu y byddai 31% o bobl yn pleidleisio i Lafur mewn etholiad Cynulliad, gostyngiad o dri phwynt ers Medi.

Dyna yw'r lefel isaf o gefnogaeth ers arolwg Cymreig gyntaf YouGov ym mis Gorffennaf 2009.

Fe wnaeth cefnogaeth i'r Ceidwadwyr a Phlaid Cymru gynyddu o un pwynt i 25% a 21%, gyda UKIP i lawr un i 12% a'r Democratiaid Rhyddfrydol i fyny dau bwynt i 8%.

'Diffyg gwrthwynebydd cryf'

Mae'r pôl hefyd yn awgrymu y byddai llai yn pleidleisio i Lafur mewn etholiad cyffredinol, gyda'r gefnogaeth i lawr dau bwynt i 33%.

Dywedodd yr Athro Roger Scully o Brifysgol Caerdydd nad yw arolwg Cymreig wedi awgrymu cefnogaeth mor isel i Lafur yn San Steffan ers Ebrill 2010.

Roedd cefnogaeth i'r Ceidwadwyr ar 28%, pwynt yn is na'r arolwg diwethaf, gyda Phlaid Cymru a UKIP yn gyfartal ar 13%, cwymp bychan i UKIP.

Fe wnaeth cefnogaeth i'r Democratiaid Rhyddfrydol gynyddu o ddau bwynt i 9%.

Image caption Dywedodd Roger Scully bod diffyg gwrthwynebydd cryf yng Nghymru yn "achub" Llafur

Dywedodd yr Athro Scully: "Yr unig beth sy'n achub Llafur Cymru yw diffyg un gwrthwynebydd cryf.

"Er bod perfformiad Llafur yn ein pôl newydd yn wan, nid oes unrhyw un o'r gwrthwynebwyr yn cael canlyniadau gwych chwaith."

Cafodd yr arolwg o 1,034 oedolyn ei wneud rhwng 3-6 Ionawr 2017.