Galw am ostwng treth ar brynu tai er mwyn eu rhentu

tai Image copyright iStock

Mae landlordiaid wedi galw ar Lywodraeth Cymru i gael gwared yn rhannol â ffioedd ar bobl sydd yn prynu tai er mwyn eu rhentu.

Ar hyn o bryd mae'n rhaid talu 3% yn ychwanegol ar y Dreth Stamp os yn prynu tŷ i'w rentu.

Ond mae Cymdeithas y Landlordiaid Preswyl eisiau i'r Dreth Trafodiadau Tir newydd yng Nghymru ddiddymu'r dreth os yw'r landlord yn ychwanegu at y stoc dai.

Dywedodd Llywodraeth Cymru bod yr arian sydd yn cael ei wneud o'r gyfradd uwch yn "hanfodol er mwyn darparu gwasanaethau cyhoeddus".

Bydd y Dreth Trafodiadau Tir yn dod i rym yn lle'r dreth stamp yng Nghymru yn 2018.

'Newid adeiladol'

Ond mae Cymdeithas y Landlordiaid Preswyl yn dweud y bydd y dreth yn cyfyngu ar y cyflenwad dai a chodi rhent, ac y dylai landlordiaid sydd yn "buddsoddi mewn tai ac yn ychwanegu at y cyflenwad" gael ei hepgor.

"Mae gan y Cynulliad y cyfle i wneud newidiadau adeiladol i'r mesur er mwyn cywiro hyn a chefnogi tenantiaid y wlad," meddai cyfarwyddwr Cymdeithas y Landlordiaid Preswyl yng Nghymru, Douglas Haig.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod ymgynghoriad ar y mater wedi dangos barn glir o blaid cadw cyfradd gyson ar draws y DU pan fydd y dreth stamp yn cael ei datganoli i Gymru y flwyddyn nesaf.

Cafodd y dreth o 3% ei chyflwyno llynedd gan y cyn-ganghellor George Osborne.

"Byddwn ni'n parhau i fonitro effaith y gyfradd uwch yng Nghymru ac yn asesu tystiolaeth fel mae'n dod er mwyn sicrhau bod cyfradd uwch y dreth trafodiadau tir yn parhau'n berthnasol i Gymru," meddai'r llefarydd.