Heddlu'n cadarnhau eu bod wedi canfod corff rhedwr coll

David Skeen Image copyright BBC/Teulu

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi cadarnhau mai corff David Skeen yw'r un gafodd ei ganfod ger Talgarth ddydd Sadwrn.

Roedd Mr Skeen, 51, wedi bod ar goll o'i gartref ym Mhowys am bedwar diwrnod.

Cafodd ei weld am y tro olaf am 09:00 ddydd Mawrth wrth iddo adael ei gartref yn Nhalgarth i fynd i redeg.

"Rydym yn meddwl am ei deulu yn ystod y cyfnod trist yma," meddai llefarydd ar ran Heddlu Dyfed Powys.

Bu timau achub mynydd a'r gwasanaeth tân ac achub yn cynorthwyo'r heddlu wrth iddynt chwilio am Mr Skeen yn dilyn ei ddiflaniad.

Roedd aelodau o Wasanaeth Ambiwlans De Orllewin Lloegr, cyn gyd-weithwyr i Mr Skeen, hefyd wedi gwirfoddoli i helpu gyda'r ymgyrch chwilio.