Llofruddiaeth Hen Golwyn: Rhyddhau dynes ar fechnïaeth

David Kingsbury Image copyright Heddlu Gogledd Cymru
Image caption Mae teulu David Kingsbury wedi rhyddhau teyrnged i'r dyn 35 oed

Mae'r heddlu sy'n ymchwilio i lofruddiaeth dyn yn Sir Conwy wedi rhyddhau dynes gafodd ei harestio nos Iau ar fechnïaeth.

Mae tri dyn gafodd eu harestio ddydd Llun yn parhau yn y ddalfa.

Cafwyd hyd i gorff David James Kingsbury, oedd yn 35 oed, yn ardal Bryn Heulog yn Hen Golwyn nos Iau wedi i Heddlu Gogledd Cymru gael eu galw tua 20:30.

Fe wnaeth canlyniadau post mortem ddangos fod Mr Kingsbury wedi marw ar ôl cael ei drywanu unwaith.

Mae dau ddyn 30 oed ac un dyn 50 oed, i gyd yn lleol i'r ardal, yn parhau i fod yn y ddalfa.

Dywedodd y ditectif arolygydd Arwyn Jones brynhawn Llun ei fod yn arbennig o ddiolchgar i'r bobl oedd wedi dod ymlaen â gwybodaeth newydd, gan ychwanegu eu bod yn dal i chwilio am dystion.

"Rydym yn parhau i ymchwilio ac rydym yn awyddus i glywed gan unrhyw un oedd yn siop Aldi ar Ffordd Abergele, neu siop y Co-op ar yr un stryd yn Hen Golwyn, rhwng 20:30 a 21:00 ddydd Iau, 5 Ionawr," meddai.

"Yn ogystal, rydym yn apelio ar unrhyw un oedd yn teithio ar fws rhif 12 ar Ffordd Abergele rhwng yr amseroedd hyn."

'Gwên heintus'

Mae teulu Mr Kingsbury wedi rhyddhau teyrnged yn sôn am ei "natur gariadus".

"Roedd David yn berson cariadus, yn fab, brawd ac ewythr oedd â chalon fawr," meddai'r teulu.

"Roeddem i gyd yn ei garu yn fawr iawn a bydd yna golled ar ôl ei natur hawddgar, ei wên heintus, a'i hiwmor arbennig."

Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101 neu'n ddienw ar 0800 555 111 gan ddefnyddio'r cyfeirnod V002232.