Heddlu'n cyhoeddi enw dyn 57 oed o Wynedd sydd ar goll

Heddlu Gogledd Cymru / Steven Jones Image copyright Heddlu Gogledd Cymru

Mae'r heddlu'n parhau i apelio am wybodaeth am ddyn o Wynedd sydd ar goll.

Mae Robert Steven Jones, sy'n cael ei adnabod fel Steven, yn 57 oed ac yn dod o'r Felinheli.

Cafwyd hyd i gar Mr Jones wedi'i barcio yn ardal Ynys Lawd ger Caergybi, Ynys Môn, brynhawn ddydd Sul.

Mae ymchwiliadau'r awdurdodau wedi'u canoli ar yr ardal honno, a bu timau achub a gwylwyr y glannau yn chwilio'r ardal ddydd Sul.

Yn ôl yr heddlu, bydd y chwilio'n ailgychwyn pan fydd y tywydd yn caniatáu.

Image caption Bu'r awdurdodau'n chwilio yn ardal Ynys Lawd ger Caergybi

Cafodd gwylwyr y glannau o Gaergybi, Cemaes a Rhoscolyn eu galw i'r ymdrech i ddod o hyd i Mr Jones ddydd Sul, ynghyd â hofrennydd o Gaernarfon.

Roedd badau achub o Gaergybi a Bae Trearddur hefyd yn rhan o'r ymdrech, gafodd ei gohirio tua 16:30.

Dywedodd yr Arolygyddd Jon Aspinall o Heddlu'r Gogledd: "Mae Steven yn bum troedfedd wyth modfedd (173 cm) o ran taldra, yn denau gyda gwallt byr brown.

"Dwi'n apelio ar unrhyw un sydd wedi gweld Steven, neu a welodd ei gar Peugeot llwyd â'r rhif CX08 PYF yn gynharach ddoe, i gysylltu â'r heddlu.

"Dydi ei ffrindiau na'i deulu heb gael gyswllt diweddar gydag e, ac rydym ni i gyd yn gynyddol bryderus amdano."