Galw am ddiogelu cyrsiau gradd celf Prifysgol Bangor

Prifysgol Bangor
Image caption Bwriad y brifysgol yw dileu cyrsiau gradd celfyddyd gain

Mae mwy na 700 o bobl wedi arwyddo deiseb ar y we yn galw ar Brifysgol Bangor i ailystyried eu bwriad i ddileu'r cyrsiau gradd BA ac MA mewn celfyddyd gain.

Mae'r brifysgol yn bwriadu dod â'r cyrsiau rhan amser i ben eleni a gwneud trefniadau gwahanol i'r myfyrwyr sydd eisoes yn eu dilyn.

Ond mae nifer o'r athrawon sy'n cyflwyno'r cyrsiau yn anhapus â'r modd mae'r brifysgol wedi cyhoeddi'r newidiadau.

Ar hyn o bryd, mae 'na 35 o fyfyrwyr yn dilyn cyrsiau rhan amser mewn Celfyddyd Gain, fydd yn arwain at raddau BA ac MA dros gyfnod o chwe blynedd.

Astudio yn y gymuned

Mae 'na 18 o diwtoriaid, sy'n artistiaid eu hunain, yn dysgu'r cyrsiau yn rhan-amser.

Ond mae'r Brifysgol wedi cyhoeddi eu bod am ddod a'r cyrsiau yn eu ffurf bresennol i ben a dod o hyd i ffyrdd newydd i'w cyflwyno efo Grŵp Llandrillo Menai.

Fe ddywedodd y tiwtoriaid ei bod yn bwysig cadw'r cwrs fel ag y mae.

"Mae'r cyrsiau yn helpu pobl sydd ddim wedi bod yn llwyddiannus mewn addysg o'r blaen, pobl sydd eisiau astudio celf yn eu cymuned ond fyddai ddim yn cael cyfle i wneud hynny oni bai am y cyrsiau yma, cymysgedd enfawr o fyfyrwyr," meddai Wanda Zyborska, arweinydd y cwrs BA.

Image caption Dywedodd Wanda Zyborska bod dosbarthiadau cymunedol ar draws gogledd Cymru yn rhan o'r cwrs

Ychwanegodd: "Rydan ni'n cynnal dosbarthiadau yn y gymuned mewn mannau fel Penrhyndeudraeth, Caergybi, Bae Penrhyn, Pentrefelin, Caernarfon a'r Bala."

Dywedodd Jŵls Williams, sy'n yn arwain y cwrs blwyddyn gyntaf, fod y cwrs wedi ei osod yn rhif 14 yn y Good University Guide yn 2016.

"Be' sy'n gwneud y cwrs yn unigryw ydy bod y myfyrwyr yn byw yma yn barod ac maen nhw'n rhan o'r gymuned, ac yn aros yn y gymuned ar ôl graddio a chwrs cymunedol ydy o wedi bod erioed, ac er y toriadau ariannol mae'r ethos yma yn parhau", meddai.

Image caption Yn ôl Jŵls Williams, mae'r cwrs yn unigryw gan fod y myfyrwyr yn rhan anatod o'u cymunedau

Mewn datganiad dywedodd llefarydd ar ran Prifysgol Bangor fod y brifysgol yn "cynnal adolygiad eang er mwyn gallu ymateb i'r newidiadau sy'n ein wynebu dros y blynyddoedd nesa."

Ychwanegodd mai yn y cyd-destun hwnnw mae'r Brifysgol yn ystyried ffyrdd newydd o ddarparu addysg i oedolion a rhaglenni celfyddydau cain.

Dywedodd fod y brifysgol yn awyddus i weld y rhaglenni hyn yn parhau ond eu bod yn "archwilio dulliau newydd o'u cyflwyno hefo Grŵp Llandrillo Menai a thrwy ffyrdd mewnol eraill.

"Ein nod ydy sicrhau parhad y ddarpariaeth i fyfyrwyr presennol a pharhad y rhaglenni ar gyfer y dyfodol."