Anafiadau difrifol wedi gwrthdrawiad

Mae person wedi ei gludo i'r ysbyty yng Nghaer gydag anafiadau difrifol ar ôl cael ei daro gan fan yn Sir y Fflint nos Sadwrn.

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am dystion wedi'r gwrthdrawiad ar yr A5104.

Digwyddodd y gwrthdrawiad gyda fan Frod Transit ar gyffordd rhwng Brychdyn a Queensway tua 21:40.

Bu'r ffordd wedi cau am bedair awr wedi'r digwyddiad.