Datganoli pwerau i wahardd curo plant

Plentyn Image copyright Thinkstock

Fe fyddai gan Gynulliad Cymru yr hawl diamwys i'w gwneud yn anghyfreithlon i rieni guro eu plant pe bai gwelliant i Fesur Cymru yn cael ei dderbyn yn y Senedd yn San Steffan yr wythnos hon.

Dydd Mawrth mae disgwyl i'r Arglwyddi roi sêl bendith i'r gwelliant fyddai'n datganoli'r pwerau, sy'n ymwneud â hawliau rhieni wrth gosbi plant, i weinidogion ym Mae Caerdydd.

Dywedodd llefarydd ar ran Swyddfa Cymru fod y gwelliant yn ei gwneud yn glir y byddai gan weinidogion Cymru yr hawl, pe bai nhw'n dymuno, i'w gwneud yn anghyfreithlon i rieni guro eu plant.

Yn eu maniffesto, cyn etholiadau'r Cynulliad y llynedd, fe wnaeth Llafur addo y byddan nhw'n ceisio cefnogaeth amlbleidiol ar gyfer deddfwriaeth newydd a fyddai'n rhoi diwedd i'r amddiffyniad cyfreithiol o "gosb resymol' wrth guro plant.

Mae Llafur a Plaid Cymru wedi lleisio cefnogaeth i'r syniad o wahardd rhieni rhag defnyddio curo fel modd o ddisgyblu.

Ym mis Mawrth 2015, fe wnaeth aelodau'r Cynulliad bleidleisio yn erbyn cynnig i geisio cynnwys gwaharddiad ar guro plant fel rhan o'r Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol.

Dywedodd Leighton Andrews, y gweinidog gwasanaethau cyhoeddus ar y pryd, ei fod yn teimlo nad y Ddeddf Trais oedd y lle cywir i fynd i'r afael â'r mater.

Ychwnaegodd llefarydd ar ran Swyddfa Cymru: "Mae'r gwelliant sy'n cael ei drafod yn gwneud y sefyllfa yn fwy eglur o ran y maes disgyblu plant.

"Penderfyniad y Cynulliad Cenedlaethol yw hi a ydyn nhw am newid y gyfraith neu beidio."