Achos llofruddiaeth: Mwy o amser i holi

Hen Golwyn

Mae'r heddlu yn Sir Conwy wedi cael estyniad o 36 awr i holi dynes 38 oed sydd wedi ei harestio ar amheuaeth o lofruddiaeth yn Hen Golwyn.

Cafodd yr heddlu eu galw i ardal Bryn Heulog tua 20:30 nos Iau ble cafwyd hyd i gorff David James Kingsbury, 35 oed o'r pentref.

Mae'r ddynes, sydd hefyd o'r ardal, yn cael ei chadw yn y ddalfa i gael ei chwestiynu gan yr heddlu.

Fe wnaeth canlyniadau post mortem ddangos fod Mr Kingsbury wedi marw ar ôl cael ei drywanu unwaith.

Mae'r crwner wedi cael ei hysbysu.

Image copyright Heddlu Gogledd Cymru
Image caption Mae teulu David Kingsbury wedi rhyddhau teyrnged i'r dyn 35 oed

Dywedodd y Ditectif Arolygydd, Arwyn Jones: "Rydym yn parhau i ymchwilio ac rydym yn awyddus i glywed gan unrhyw un oedd yn siop Aldi ar Ffordd Abergele, neu siop y Co-op ar yr un stryd yn Hen Golwyn, rhwng 20:30 a 21:00 ddydd Iau, 5 Ionawr."

Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101 neu'n ddienw ar 0800 555 111 gan ddefnyddio'r cyfeirnod V002232.

Mae teulu Mr Kingsbury wedi rhyddhau teyrnged yn son am "natur gariadus" y dyn 35 oed.

"Roedd David yn berson cariadus, yn fab, brawd ac ewythr oedd a chalon fawr.

"Rroeddem i gyd yn ei garu yn fawr iawn a bydd yna golled ar ôl ei natur hawddgar, ei wen heintus, a'i hiwmor arbennig."