Achos llofruddiaeth: Mwy o amser i holi

Hen Golwyn

Mae'r heddlu yn Sir Conwy wedi cael estyniad o 36 awr i holi dynes 38 oed sydd wedi ei harestio ar amheuaeth o lofruddiaeth yn Hen Golwyn.

Cafodd yr heddlu eu galw i ardal Bryn Heulog tua 20:30 nos Iau ble cafwyd hyd i gorff David James Kingsbury, 35 oed o'r pentref.

Mae'r ddynes, sydd hefyd o'r ardal, yn cael ei chadw yn y ddalfa i gael ei chwestiynu gan yr heddlu.

Fe wnaeth canlyniadau post mortem ddangos fod Mr Kingsbury wedi marw ar ôl cael ei drwynau unwaith.

Mae'r crwner wedi cael ei hysbysu.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd, Arwyn Jones: "Rydym yn parhau i ymchwilio ac rydym yn awyddus i glywed gan unrhyw un oedd yn siop Aldi ar Ffordd Abergele, neu siop y Co-op ar yr un stryd yn Hen Golwyn, rhwng 20:30 a 21:00 ddydd Iau, 5 Ionawr."

Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101 neu'n ddienw ar 0800 555 111 gan ddefnyddio'r cyfeirnod V002232.