'Ymosodiad': Cadw dyn yn y ddalfa

Llys
Image caption Fe fydd achos Mr Roberts gerbon Llys y Goron, Caernarfon ar 6 Chwefror

Mae dyn o Fangor wedi ei gadw yn y ddalfa ar ôl ymddangos gerbron ynadon ar gyhuddiad o ymosod gyda chyllell yn y ddinas.

Fe wnaeth Matthew Lee Roberts o Fangor bleidio yn euog o fod a chyllell mewn lle cyhoeddus ddydd Iau diwethaf ond mae'n gwadu anafu Dyfrig Hughes, 54.

Honnir bod Mr Hughes wedi dioddef pedwar anaf i'w goes.

Penderfynodd Ynadon Llandudno gyfeirio'r achos i Lys y Goron Caernarfon, a bydd achos Mr Roberts yn cael ei glywed ar 6 Chwefror.