Cyfle i weld ffosil dinosor arbennig

Archaeopteryx Image copyright John Sibbick/NHMPL
Image caption Credir bod yr Archaeopteryx yn ddolen gyswllt rhwng dinosoriaid ac adar modern.

Fe fydd ffosil dinosor sy'n dyddio nôl 150 o filiynau o flynyddoedd i'w weld mewn arddangosaf arbennig sy'n cael ei gynnal yng Ngheredigion.

Fe fydd arddangosfa 'Etifeddiaeth Jwrasig' i'w weld yn Hen Goleg Prifysgol Aberystwyth rhwng 14 Chwefror ar 21 Ebrill.

Y prif atyniad fydd Archaeopteryx, dinosor sydd ag adenydd un meter (3.2 troedfedd). Credir bod yr Archaeopteryx yn ddolen gyswllt rhwng dinosoriaid ac adar modern.

Dim ond 12 enghraifft o ysgerbwd yr Archaeopteryx sydd wedi eu darganfod.

Bydd yr arddangosfa, sydd ar fenthyg o Amgueddfa Cymru, hefyd yn cynnwys ffosilau o gasgliadau'r Brifysgol,

Dywedodd David Anderson, Cyfarwyddwr Amgueddfa Genedlaethol Cymru: "Rydym wedi gweithio gyda Phrifysgol Aberystwyth ar nifer o brosiectau ymchwil a digwyddiadau yn y gorffennol ond hon fydd ein harddangosfa gyntaf ar y cyd, ac rydym yn falch iawn o hyn."

Yn ogystal, bydd y Brifysgol yn ychwanegu pedwar cast o ddinosoriaid pluog, a nifer o gastiau o greaduriaid cynhanesyddol eraill, bywyd gwyllt morol, a llystyfiant a roddwyd gan y botanegydd arloesol Agnes Arber.