Prosiect £2.4m i drawsnewid neuadd farchnad yng Nghaergybi

Plans for the restored Holyhead market hall Image copyright Anglesey council
Image caption Y cynlluniau ar gyfer y safle newydd

Mae prosiect gwerth miliynau o bunnoedd i drawsnewid hen neuadd farchnad Caergybi yn ganolfan wybodaeth ac yn llyfrgell ar fin dechrau.

Cafodd yr adeilad rhestredig Gradd II ei godi yn 1855 ond mae wedi bod yn wag ers degawd.

Mae'r cyngor sir wedi sicrhau £2.4m gan Cronfa Treftadaeth y Loteri ar gyfer y cynllun.

Daeth y Cyngor Sir i ymwneud â Neuadd y Farchnad, Caergybi yn dilyn pryderon fod cyflwr yr adeilad yn gwaethygu tua degawd yn ôl.

Yn dilyn ffrae rhwng y perchnogion gwreiddiol a'r cyngor sir, fe lwyddodd y sir i brynu'r safle drwy Gorchymyn Prynu Gorfodol yn 2016.

Fe fydd gwaith ar adeiladwaith y prif adeilad yn dechrau o fewn yr wythnosau nesaf.

Dywedodd y Cynghorydd Richard Dew, deilydd portffolio Cynllunio y sir: "Mae hwn yn brosiect uchelgeisiol a fydd yn diogelu adeilad dinesig pwysig a rhan sylweddol o hanes cyfoethog Caergybi. "

"Bydd hefyd yn creu canolbwynt ar gyfer y gymuned leol a lle pwrpasol ar gyfer trigolion.

"Yn ogystal â chreu llyfrgell newydd sbon, bydd yr adeilad newydd yn gweithredu fel canolfan a fydd yn cyfeirio ymwelwyr i fannau twristiaeth lleol sydd o ddiddordeb."