Cyngor yn cynnig Ap sy'n gymorth i fonitro lefelau sŵn

Noise monitor Image copyright other

Fe all pobl yn sir Gaerfyrddin sydd am wneud cwyn i'r cyngor am lefelau sŵn nawr wneud hynny drwy ddefnyddio ap.

Mae'r ap, sy'n gallu cael ei lawrlwytho i ffon symudol neu ddyfais table, yn galluogi pobl i recordio sŵn uchel a'i anfon i'r cyngor.

Fe fydd y cofnod wedyn yn cael i drosglwyddo i swyddogion amgylcheddol er mwyn cael ei ymchwilio ymhellach.

Mae'r sir yn derbyn tua 900 o gwynion ynglŷn â lefelau sŵn uchel bod blwyddyn - ac mae'r rhain yn cynnwys cŵn yn cyfarth, larymau a phobl yn gwneud gwaith atgyweirio yn y tŷ.

Dywedodd Jim Jones, aelod o fwrdd gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin sydd â chyfrifoldeb am amddiffyn y cyhoeddus: "Weithiau oherwydd prinder tystiolaeth mae'n anodd dilyn cwynion am lefelau sŵn uchel i'r eithaf."

"Felly fe fydd yr am yma yn caniatáu i ni gasglu gwybodaeth wrth ymchwilio, ac yn ei gwneud yn haws i ddatrys problemau."