Betsi yn ymddiheuro am ofal dyn â salwch meddwl o Benygroes

Hergest

Mae uwch swyddog gyda Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi cyfadde' bod y corff wedi methu yn ei ddyletswydd i edrych ar ôl dyn oedd â salwch meddwl gafodd ei ganfod yn farw yn afon Menai.

Roedd Iwan Lewis, 36 oed o Benygroes, yn glaf yn Uned Hergest yn Ysbyty Gwynedd pan fu farw ym mis Mai 2016.

Yn ystod y cwest fe honnodd ei fam, Elizabeth Lewis, nad oedd y bwrdd iechyd wedi gwrando ar ei phryderon ynglŷn â chyflwr ei mab.

Dywedodd cyfarwyddwr clinigol y bwrdd, Dr Sandeep Matthews, mai'r "tebygolrwydd" oedd eu bod wedi methu yn eu dyletswydd tuag ato a'u bod yn cyflwyno nifer o welliannau.

Marwolaeth naratif

Yn ystod y cwest fe ymddiheurodd Mr Matthews i'r teulu gan ddweud y gallen nhw fod "wedi siarad mwy gyda Mrs Lewis a chymryd ei safbwynt hi i ystyriaeth". Fe fydd y bwrdd iechyd hefyd yn cyflwyno ymddiheuriad ar bapur i'r teulu.

Maen nhw'n dweud eu bod yn gwneud newidiadau sydd yn cynnwys gwella'r modd o gyfathrebu gyda theuluoedd cleifion a gwella cydweithrediad gyda'r heddlu.

Yn ystod y cwest, roedd seiciatrydd ymgynghorol yn Ysbyty Gwynedd wedi beirniadu Heddlu'r Gogledd am anfon plismon i Uned Hergest i siarad gyda Mr Lewis.

Ond wrth ymateb yn dilyn y cwest, dywedodd yr heddlu: "Fe ddywedodd y crwner yn glir fod y swyddog wedi ymddwyn yn 'hollol resymol' ac rydyn ni'n fodlon bod ein swyddogion wedi ymddwyn yn briodol ar hyd yr amser."

Mae'r heddlu hefyd yn dweud eu bod yn cynnal cyfarfodydd cyson gyda'r bwrdd iechyd ac y bydd pryderon yr ymgynghorwyr iechyd nawr yn cael eu trafod.

Casgliad y crwner Nicola Jones oedd marwolaeth naratif, a dywedodd ei bod hi'n amhosib gwybod yn bendant os oedd marwolaeth Mr Lewis yn ddamweiniol neu yn hunanladdiad.