'Gwendidau' yng ngofal cerddor ifanc fu farw o orddos

Swyddfa'r crwner Image copyright Google
Image caption Dywedodd y crwner yn Rhuthun bod yr achos wedi bod yn "anodd mewn nifer o ffyrdd"

Mae crwner yn achos marwolaeth cerddor ifanc yn dweud bod gwendidau wedi bod yn ei ofal.

Cafodd Joshua Jones, 27 oed, ei ganfod yn farw yn ei gartref ym mhentref Gronant, Sir y Fflint, fis Hydref 2015.

Dywedodd John Gittins, y crwner, ei fod wedi marw am iddo gymryd dos rhy uchel o gocên ac amffetaminau.

Ond ychwanegodd bod 'na wendidau yng ngofal iechyd Mr Jones a bod yr achos wedi bod yn un "cymhleth mewn sawl ffordd".

Mae rheolwraig y tîm iechyd meddwl wedi cydnabod y bu dryswch a diffyg cyfathrebu rhwng gwasanaethau, ond dywedodd y bu gwelliannau ers hynny.

Bywyd 'eratig'

Yn y gwrandawiad yn Rhuthun, dywedodd mam Mr Jones bod ei mab wedi byw bywyd eratig a bod ganddo anhawsterau iechyd meddwl ers nifer o flynyddoedd.

Ym mis Awst 2015 roedd ganddo apwyntiad gyda nyrs iechyd meddwl, Kerry Owens, ac roedd wedi dweud wrth ei fam fod y cyfarfod hwnnw yn un positif.

Ond ar yr un diwrnod cafodd Mrs Owens ei tharo'n wael a chafodd hi ddim amser i ysgrifennu nodiadau. Doedd hi ddim yn ôl yn y gwaith am 12 mis.

Clywodd y cwest bod hwn yn un ffactor pam nad oedd Mr Jones wedi derbyn y driniaeth yr oedd angen arno.

Ymhlith y problemau eraill oedd y ffaith iddo symud i fyw i Sir y Fflint, oedd yn golygu iddo gael ei ailgyfeirio i dîm iechyd meddwl y sir honno, a'r ffaith iddo symud o feddygfa yn Sir Ddinbych i un arall ym Mhrestatyn.

Roedd y rhifau ffôn oedd gan yr awdurdodau ar ei gyfer hefyd yn anghywir.

Dryswch a diffyg cyfathrebu

Dywedodd Dawn Hunter, rheolwraig tîm iechyd meddwl Sir Ddinbych, oedd yn ymwneud gyda'r ymchwiliad i farwolaeth Mr Jones, bod 'na ddryswch a diffyg cyfathrebu rhwng y gwasanaethau gofal.

Fe ddywedodd hefyd bod y sefyllfa yn waeth am nad oedd nodiadau'r nyrs ar gael.

"Mae'n glir nad oedd ein systemau mor effeithiol ac y gallent nhw fod," meddai.

Ond dywedodd Mrs Hunter bod system gyfrifiadurol newydd yn cael ei gyflwyno ac y bydd uno'r timau yn y sir yn cael gwared a'r dryswch.

Fe ddywedodd y crwner fod yr achos wedi bod yn un "anodd mewn nifer o ffyrdd" ac y byddai wedi rhoi llythyr rhybudd i Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr pe na fyddai camau wedi eu cymryd i wella dulliau gweithredu.

Ond ychwanegodd: "Mae'r pryderon oedd yn bodoli wedi eu lleddfu".