Croesi'r bont...

Pen-blwydd Hapus Pont Hafren

Mae'r tollau i groesi Pont Hafren wedi codi eto ar ddechrau 2017. Bydd yn rhaid i yrrwyr ceir dalu £6.70 i deithio nôl i Gymru dros y ddwy bont sy'n croesi'r ffin. £20 ydy'r doll i fysus a loriau trymion erbyn hyn.

Dyma i chi rai o bontydd eraill bendigedig Cymru:

Image copyright Ieuan Evans
Image caption Pont Bermo
Image copyright Iwan Williams
Image caption "Uchelgaer uwch y weilgi" Pont Menai, campwaith Thomas Telford
Image copyright Dean Merry
Image caption Pont droed yng nghanol Casnewydd
Image caption Dyfrffordd Pontcysyllte. Cafodd y gampwaith beirianyddol ei nodi yn un o safloedd Treftadaeth y Byd UNESCO yn 2009
Image caption Tollbont Pwll Penmaen ger Dolgellau
Image copyright Alun Williams
Image caption Pont Fawr, Llanrwst
Image copyright Dean Merry
Image caption Golygfa drawiadol o Bont Gludo Casnewydd gyda'r nos
Image caption Pont Minllyn sy'n croesi Afon Dyfi ger Dinas Mawddwy
Image copyright Dean Merry
Image caption Traphont Cefn Coed, ger Merthyr Tudful
Image caption Mae Pontarfynach wedi cael cryn sylw yn ddiweddar yn dilyn llwyddiant cyfres deledu Y Gwyll
Image copyright Dean Merry
Image caption Pont Monnow, Trefynwy