Lladron yn torri mewn i swyddfa Neil McEvoy yng Nghaerdydd

Neil McEvoy's office Image copyright Google Streetview
Image caption Mae Swyddfa Mr McEvoy yn ardal Treganna, Caerdydd

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru yn honni ei fod yn cael ei dargedu yn wleidyddol ar ôl i rywun dorri mewn i'w swyddfa etholaeth yng Nghaerdydd.

Digwyddodd y lladrad yn swyddfa Neil McEvoy fore Iau. Dywedodd na chafodd unrhyw beth o unrhyw werth ei gymryd ond fod rhywun wedi "mynd drwy ffeiliau".

Yn ôl Mr McEvoy, AS Canol De Cymru, cafodd bariau metel er mwyn cael mynediad i'r swyddfa ar Heol Ddwyreiniol y Bont-faen eu torri.

Fe ddywedodd Heddlu De Cymru eu bod yn ymchwilio i'r digwyddiad.

'Ymgyrch gyson'

Honnodd Mr McEvoy bod 'na "ymgyrch gyson dros gyfnod hir" i'w dargedu yn wleidyddol.

Ychwanegodd fod y lladron wedi mynd i drafferth mawr er mwyn cael mynediad.

"Unwaith eto cafodd eiddo gwerthfawr ei anwybyddu, ond roedd y lladron wedi mynd trwy ffeiliau a gwaith papur yn y swyddfa gefn - lle nad oes larwm," meddai.

"Diolch byth doedd dim modd iddynt fynd i brif ran y swyddfa heb danio'r larwm."

Dywedodd Mr McEvoy y bu lladrad yn ei dŷ llai na 12 mis yn ôl, ac mai gwaith papur gafodd ei gymryd y tro hwnnw.

Image caption Yn ôl Neil McEvoy fe wnaeth y lladron fynd drwy ffeils ei swyddfa

"Mae rhywun yn awyddus iawn i roi taw arnon ni, ond mae bygythiad o'r math yma yn ein gwneud yn fwy penderfynol," meddai.

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu'r De iddyn nhw gael galwad ychydig wedi 09:00 ddydd Iau ynglŷn â lladrad ar Heol Ddwyreiniol y Bont-faen.

Fe ddywedodd llefarydd ar ran Plaid Cymru: "Mae hyn yn golygu fod 'na ddau ladrad wedi bod ar lefydd sy'n gysylltiedig gyda Neil McEvoy, ei swyddfa a'i gartref.

"Mae Plaid Cymru yn ei gefnogi e a'i staff ac rydym yn awyddus i'r heddlu ddarganfod a oes 'na gysylltiad rhwng y ddau ddigwyddiad.

"Mae gan bob aelod etholedig a'u staff yr hawl i weithredu mewn modd democrataidd heb ofn."