Cyfnod ymgynghori ar addysg Gymraeg Powys yn dod i ben

Brecon High School Image copyright Google
Image caption Bwriad y sir yw rhoi'r gorau i addysg cyfrwng Cymraeg yn Ysgol Uwchradd Aberhonddu

Fe fydd ail ymgynghoriad ynglŷn â dyfodol addysg cyfrwng Cymraeg yn ne Powys yn dod i ben ddydd Llun.

Bwriad Cyngor Powys yw rhoi'r gorau i addysg cyfrwng Cymraeg yn Ysgol Uwchradd Aberhonddu, gyda disgyblion sy'n dymuno addysg Gymraeg yn gorfod teithio i Lanfair-ym-Muallt.

Mae'r sir yn dweud bydd y newidiadau yn golygu y bydd mwy o adnoddau ar gael ar gyfer addysg uwchradd Cymraeg ar un safle.

Ond mae 'na wrthwynebiad gan rai o rieni Ysgol y Bannau, sy'n poeni y bydd y newidiadau yn golygu y bydd llai o drigolion ardal Aberhonddu yn dewis anfon eu plant i'r ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg.

Fe fydd swyddogion y sir yn mynd ati i lunio adroddiad ar sail yr ymgynghoriad diweddara' ac mae disgwyl i gabinet y sir wneud penderfyniad ym mis Chwefror.

Image copyright Jaggery/Geograph
Image caption Mae'n bosib y bydd ffrwd Gymraeg Ysgol Uwchradd Aberhonddu'n cael ei gau, gyda champws dwyieithog yn cael ei sefydlu ar safle Ysgol Uwchradd Llanfair-ym-Muallt

Yn dilyn yr ymgynghoriad gwreiddiol fe wnaeth y cabinet benderfynu symud addysg cyfrwng Cymraeg i Lanfair-ym-Muallt, gan ddweud y byddai trafnidaeth yn cael ei ddarparu ar gyfer disgyblion.

Roedd hynny'n rhan o ad-drefnu ehangach i ysgolion de'r sir, a bwriad y cyngor oedd cau Ysgol Uwchradd Aberhonddu ac Ysgol Gwernyfed yn Aberllynfi er mwyn sefydlu un ysgol uwchradd newydd yn Aberhonddu.

Fis Medi, yn dilyn gwrthwynebiad chwyrn yn lleol, fe wnaeth y cyngor dro pedol, gan benderfynu cadw'r ddwy ysgol uwchradd bresennol ar agor.

Oherwydd bod y trefniadau hynny wedi newid, gwnaed y penderfyniad fod yn rhaid cynnal ail ymgynghoriad ar addysg cyfrwng Cymraeg.