Blas o Wlad y Basg wrth i ŵyl arbennig gael ei chynnal

Gwyl Fasgaidd Image copyright Wythnos Euskara

Bydd blas o ddiwylliant Gwlad y Basg yn dod i'r canolbarth yn ystod yr wythnos nesa, wrth i ŵyl arbennig gael ei chynnal.

Yn ystod wythnos Euskara, bydd nifer o gyngherddau'n cael eu cynnal gan artistiaid Basgaidd a Chymreig mewn gwahanol leoliadau ym Machynlleth a Thal-y-bont ger Aberystwyth.

Ddydd Sadwrn, bydd siopau a chaffis yn y dre yn cynnig prisiau gostyngedig i drigolion sy'n mentro cyflwyno'u hunain ac archebu drwy Euskara, iaith Gwlad y Basg.

Mae staff a disgyblion Ysgol Bro Hyddgen wedi paratoi canllaw cyfieithu i'w cynorthwyo.

Mae dwy arddangosfa'n cael eu cynnal fel rhan o'r wŷl.

Bydd gwaith yr artist Juan Gorriti i'w weld yng nghanolfan MoMa Machynlleth, ac arteffactau a lluniau o ffermydd a phentrefi Nafarroa i'w gweld yn Senedd-dy Owain Glyndŵr.