Cyngor i ystyried adolygu ysgolion cynradd Bangor

Datblygiad Goetre Uchaf Image copyright Cyngor Gwynedd
Image caption Daw'r adolygiad yn sgil y cynllun uchod i ddatblygu 245 o gartrefi ym Mhenrhosgarnedd

Fe fydd Cyngor Gwynedd yn ystyried adolygu trefn addysg gynradd yn ardal Bangor.

Mae'r awdurdod yn ystyried cynnal adolygiad wrth i 245 o gartrefi gael eu hadeiladu ar stad ym Mhenrhosgarnedd.

Ar hyn o bryd, mae'r ddwy ysgol sydd agosaf at y datblygiad newydd yn llawn.

Mae gan Ysgol Y Faenol 20 disgybl yn fwy na'u capasiti, tra bod Ysgol Y Garnedd 106 dros ei chapasiti.

Yn ôl y cyngor, mae disgwyl y bydd dros 90 o blant cynradd a 70 o blant uwchradd yn byw yn y tai newydd.

'Amserlen heriol'

Mewn adroddiad, mae'r cyngor yn dweud y byddan nhw'n cyflwyno pecyn ariannol gwerth dros £12.7m i ddatblygu addysg yn yr ardal.

O'r ffigwr hwnnw, daw dros £6.3m o gronfa Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru.

Mae'n rhaid i'r cyfraniad hwn gael ei wario erbyn Mawrth 2019, sy'n "amserlen heriol iawn", yn ôl yr adroddiad.

Bydd cabinet y cyngor yn penderfynu os bydd 'na adolygiad pan fydd yr adroddiad yn mynd gerbron cynghorwyr ar 17 Ionawr.

Os ydyn nhw'n cymeradwyo'r cynnig, fe fyddai trafodaethau lleol yn cychwyn a phwyllgor adolygu dalgylch yn cael ei sefydlu, cyn i gynllun busnes gael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru.